Kultura Fizyczna - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kultura Fizyczna

 

Upowszechnianie kultury fizycznej


Sposoby finansowania sportu w Gminie są określone odpowiednimi przepisami. Są one wymogiem i powszechną praktyką stosowaną w Samorządach. Normy te maja na celu umożliwić organizacjom, stowarzyszeniom, Klubom, Sekcjom, formom zorganizowanym i niezorganizowanym na szerokie otwarcie się w działaniach, umożliwienie zdobywania środków wspierających unijnych i ministerialnych. Zasady te wprowadzamy w życie również w naszej gminie z początkiem nowego roku budżetowego 2018.


Konstrukcja ta dostosowana jest do ogólnie przyjętej praktyki stosowanej przez Ministerstwo Sportu i Fundusze Unijne, które priorytetowo traktują projekty na finansowe wsparcie działań składanych przez Stowarzyszenia i Kluby, a nie Gminy.  Daje to szansę na wzbogacenie aktywności organizacyjnej w tych miejscach.


Pokazuje kierunki w których budżet gminy nie jest jedynym źródłem finansowania, a są inne zasobniejsze po które należy sięgać.


Nowa konstrukcja funkcjonowania dofinasowania będzie wspierać szczególnie te organizacje, które pokażą, iż korzystają z wyżej wspomnianych kierunków i form.


W bieżącym roku budżetowym 2017 wykonanie wydatków na cele sportu zamknie się kwotą ok. 122 tys. zł. Na przyszły rok przewidziano wydatki na poziomie 138 tys. zł. Nowa forma w zamierzeniu ma upowszechnić uprawianie różnych form aktywności sportowej.


Przekazujemy do dyspozycji aktywnych i kreatywnych organizacji w Gminie i poza środki na realizację zagospodarowania istniejących boisk na prowadzenie zajęć w sposób bardziej masowy i powszechny. Każda ze stron organizatorów projektów będzie posiadała budżet na realizację zamierzeń, które muszą mieścić się w zasobności budżetu gminy i podlegać dyscyplinie wydatków.


Dopuszcza się też organizacje  spoza gminy realizujące cele na rzecz naszych mieszkańców.
Z pewnością mogę stwierdzić na dziś, iż baza techniczna urządzeń sportowych zabezpiecza podstawowe potrzeby zarówno dla form sportu powszechnego i szkolnego. Każda ze szkół posiada boisko wielofunkcyjne lub obiekty stadionowe. Trzy sale gimnastyczne zapewniają swobodę prowadzonych zajęć szkolnych i pozaszkolnych. W ostatnich latach przybyły nam dwa boiska wielofunkcyjne dofinansowane ze środków UE w m. Kozy, Jasień. Ze środków Sołectwa w m. Nożynko.


W najbliższych zamiarach inwestycyjnych czeka na dokończenie i sprzyjającą sytuację finansową stadion w Czarnej Dąbrówce. Dokończenia wymaga 300mb bieżni i budowa nowej płyty boiska piłkarskiego. Byłby to już stadion w pełni z prawdziwego zdarzenia. Myślę, ze w okresie 2-3 lat jesteśmy w stanie to zadanie zrealizować.


Dobrym przedsięwzięciem jest cykliczny ,,Grand prix biegowy” zakończony ,, Biegiem Orłów”. ,, Biegać każdy może o dowolnej porze” i w myśl tego sloganu dobrze wpisuje się w naszych szkołach powszechność kultury fizycznej.


Sukcesy kadry narodowej z pewnością przekładają się na wzmożona chęć grania w piłkę nożną. Funkcjonowanie wszystkich sekcji piłki nożnej przy GCKiB i GTS do tej pory były wyłącznym obciążeniem budżetu gminy.


Nowe zasady finansowania otwierają możliwość dalszego otwierania nowych sekcji z nowymi rocznikami. Stowarzyszenia z pewnym powodzeniem mogą starać się o środki na działania Unijne i Ministerstwa Sportu.


Ponownie chcieliśmy uruchomić naukę pływania. Czekamy na rozstrzygnięcie projektu, który złożyliśmy w Ministerstwie Sportu na organizację zajęć nauki pływania dla wszystkich szkół. Jeżeli nie zostanie on zaakceptowany takie zajęcia będą mogły być zorganizowane przy uwzględnieniu nowych gminnych zasad finansowania sportu.


Wójt Gminy Jan Klasa
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego