Program opieka... - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Program opieka...

 

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza konsultacje projektu gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku


Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017,poz.1840 ) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2018 r.


1. Przedmiot i cel konsultacji:
- przedstawienie projektu gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku


2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
- 23.11.2017 r- 13.12.2017 r.


3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
- w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Czarna Dąbrówka, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- wyrażenie pisemnej opinii i uwag na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka lub złożenie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rg@czarnadabrowka.plZałącznik:
1. Formularz do konsultacji projektu programu

2. Projekt „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2018 roku
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego