Profilaktyka 2018 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Profilaktyka 2018

 
 
 
 
     

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNEGminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce w składzie: Beata Łozowska, Maria Czapiewska, Olga Gańska, Maria Rocol, Andrzej Sywanycz, na posiedzeniu Komisji w dniu 30 stycznia 2018 r. rozpatrzyli wnioski , które wpłynęły do Gminy w ramach ogłoszonego konkursu na działania profilaktyczne.


Ogółem wpłynęło 19 wniosków na łączną kwotę 18.800zł. 16 wniosków zostało rozpatrzone pozytywnie, a 3 negatywnie.

Dotację otrzymały:

1. Świetlica Wiejska w Bochowie - projekt pod nazwą „Coś dla ciała i ducha, by pozbyć się alkoholowego wstręcicha”  kwota 1000 zł
2. Szkoła Podstawowa  w Rokitach - projekt pod nazwą „Nie zamykaj oczu”
kwota 1000 zł.
3. Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA - projekt pod nazwą „ Artystyczna profolaktyka” kwota 1000 zł.
4. Kobitki w Rokitach – projekt pod nazwą „Nie używam, w dawnej histtorii bywam” kwota 1000 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Nożynie- projekt  pod nazwą „Żyj zdrowo”  kwota 1000 zł.
6. Posterunek Policja w Czarnej Dąbrówce- tytuł projektu  „ Prewencja, ale inaczej” kwota 1000 zł.
7. Klub Strzelecki „PALBA” w Czarnej Dąbrówce – projekt pod nazwą „ Strzał w dziesiątkę” kwota 1000 zł.
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Dąbrówce- projek pod nazwą „ Ogień i woda, dwa żywioły” kwota 800 zł.
9. Stowarzyszenie Cztery Pory Roku w Czarnej Dąbrówce „Uwierz w siebie- stop używkom” kwota 1000zł.
10. Szkoła Podstawowa w Czarnej Dąbrówce – projekt pod nazwą „Uzależnienia niszczą marzenia” kwota 1000 zł.
11. Szkoła Podstawowa w Rokitach – projekt pod nazwą „Zdrowo i kolorowo” kwota 1000 zł.
12. Szkoła Podstawowa w Rokitach-  projektu pod nazwą „ Nie dla nałogów- 2” kwota 1000 zł.
13. Stowarzyszenie „ROKITNIK” w Rokitach – tytuł projektu „ Radość Szycia” kwota 1000 zł.
14.  Stowarzyszenie „ LOKO-MOTYWA” w Czarnej Dąbrówce- projekt pod nazwą „ Nie palę nie piję, nie biorę i żyję” kwota 1000 zł.
15. Świetlica środowiskowa w Bochówku – tytuł projektu „Z sztuką przez świat” kwota.1000 zł.
16. Świetlica środowiskowa w Rokitach- projekt pod nazwą „ Siła teatru”
kwota 1000 zł.

Dotacje nie otrzymały 3 projekty ,Piłka nożna- zdrowa alternatywa” Gminnego Towarzystwa Sportowego w Czarnej Dąbrówce ponieważ nie  spełniają wymogów formalnych i merytorycznych. Nie zawierają  one aspektów działania.


Z harmonogramu nie wynika  jakie wnioskodawska zamierza realizować zajęcia. Wnioski nie określają konkretnych odbiorców z zakresu działań profilaktycznych, sportowych lub kulturalnych.


Przewodnicząca GKRPA
Beata Łozowska
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego