Przydomowe oczyszczalnie - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Przydomowe oczyszczalnie

 Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonejW dniu 28 kwietnia 2015 roku w sali Gminnego Centrum Kultury odbyło się spotkanie udziałowców, Wójta, wykonawcy, Inspektora Nadzoru, producenta urządzeń, Insp.ds ochrony Środowiska U.G. dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej dla Gminy Czarna Dąbrówka.

Zadanie w wyniku przetargu, realizuje Firma Handlowo Usługowa z Jaranowa /87-704 Bądkowo/. Planowane zakończenia zadania określone zostało na 31 lipiec 2015r. Łączny koszt wykonania zadania wynosi 837.214,72 zł z czego przygotowanie zadania /dokumentacja, mapy, nadzór/ 47.768,92zł,  urządzenia, prace budowlane 789.445,80 zł.


Zadanie współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w postaci pożyczki umarzalnej w 25 %. Pozostałą kwotę pokrywa budżet Gminy i w 33% / lecz nie więcej jak 5.000,- zł/ udziałowcy zadania, dla  których przewidziano możliwość  udzielenia  pożyczki  na okres 5 lat.


Przewiduje się wykonanie oczyszczalni : o przepustowości 0,8 m3 / 1-5 osób/  24 sztuki,  1,44 m3 / 6-9 osób/ 23 sztuki,   2,52 m3 /10-14 osób/ 3 sztuki.


Nowe oczyszczalnie powstaną w:

 • Kłosy-4szt.

 • Rokiciny-7szt.

 • Rokity-19szt.

 • Mydlita-5szt.

 • Rokitki-1szt.

 • Otnoga-2szt.

 • Bochowo-2szt.

 • Obrowo-1szt.

 • Kleszczyniec-2szt.

 • Kartkowo -3szt.

 • Wargowo-2szt.

 • Nożyno-1szt.

 • Zawiaty-1szt.


Użytkownikiem i właścicielem oczyszczalni jest mieszkaniec. Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia i montaż na okres 5 lat. Techniczną obsługę urządzeń przez okres 5 lat będzie prowadził Zakład Gospodarki Komunalnej.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego