Ślubowanie Sołtysów - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ślubowanie Sołtysów

 
 
 
 

Uroczyste ślubowanie sołtysów


W dnia od 2 marca do 27 marca 2015 r. w 22 sołectwach wchodzących w skład Gminy Czarna Dąbrówka odbyły się zebrania wiejskie dla wyboru sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2019.


W wyniku przeprowadzonych wyborów ponownie do sprawowania funkcji sołtysa na kolejna kadencję zostało wybranych 18 osób a w 4 sołectwach mieszkańcy zadecydowali o wyborze nowych gospodarzy. Wybrany skład sołtysów liczy 14 mężczyzn i 8 kobiet.

W dniu 27 kwietnia 2015 r. na sali w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce odbyło się uroczyste ślubowanie sołtysów. Po złożonym ślubowaniu sołtysi otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Pana Tadeusza Gralaka i Wójta Pana Jana Klasy zaświadczenia o wyborze oraz teczki konferencyjne.

Wszystkim nowo wybranym sołtysom po wręczeniu zaświadczeń złożono życzenia i gratulacje.

Sporządziła: Aldona Drywa

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego