Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 
 
 
 
Projekt: „Działania na rzecz poprawy stanu środowiska w gminie Czarna Dąbrówka” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoInformujemy, że Gmina Czarna Dąbrówka przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” w ramach projektu „Działania na rzecz poprawy stanu środowiska w Gminie Czarna Dąbrówka”. Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w Gminie Czarna Dąbrówka. W przyszłości dzięki opracowaniu Gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno- energetycznego Europy (np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych).


Więcej o Planach Gospodarki Niskoemisyjnej na stronie: www.niskaemisja.pl w zakładce Gospodarka Niskoemisyjna -> ogólne http://www.niskaemisja.pl/program-gospodarki-niskoemisyjnej/91.html.


Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna Dąbrówka zostało zlecone firmie AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie, związanej z Urzędem stosowną umową.


W najbliższym czasie trafią do Państwa ankiety dotyczące źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Zebrane dane pozwolą na opracowanie realnego planu, możliwego do zrealizowania dla naszej Gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza.
W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o uzupełnienie ankiety i dostarczenie jej w wersji papierowej do UG, ul. Gdańska 5, do dnia 31 lipca 2014r. lub o wypełnienie elektronicznej ankiety za pomocą formularza dostępnego na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/1C0JYz5iabGby3DFWrDdl8-rhyyko2gIF6xMZHigF7NA/viewformZa wszelką współpracę mieszkańcom dziękujemy!


Ankieta dla mieszkańców
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego