Mikorowo - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Mikorowo

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2012 > Sołectwa 2


Plac WojsławaWeekend z sznurkiem


W dniach 28 i 29 września w Mikorowskim Klubie Inicjatyw Społecznych odbyły się warsztaty plecenia sznurkiem. Warsztaty poprowadziła Pani Beata Biankowska. Liczna grupa mieszkańców Mikorowa wzięła udział w tych warsztatach. Podczas zajęć nauczyliśmy się jak ze zwykłego sznurka coś pięknego. Na początku niektórzy byli sceptycznie nastawieni, ponieważ praca ze sznurkiem wymagała dużego nakładu pracy, wiele wysiłku, a na efekty należało trochę poczekać. Z każdym kolejnym splotem uczestnicy warsztatów zauważali, że ich praca przynosi oczekiwane efekty. Z upływem kolejnych godzin mogliśmy podziwiać kolejne już wyplecione elementy. Udało nam się kilka drzew, które mimo, że wykonane z tego samego materiału i tą samą techniką, zyskały indywidualny, wyjątkowy charakter. Powstał też piękny domek, wykonany z tak prostego materiału jak sznurek a jednak wyjątkowo uroczy i nie do podrobienia.

Wyplecenie tych  największych elementów, to była jednak dopiero połowa drogi do pożądanego celu. Wykonać należało jeszcze sporo elementów: jabłuszka, gałęzie, liście, firanki, okna, itd. Poszczególne elementy też powstały ze sznurka. Kolejnym etapem było pofarbowanie poszczególnych elementów. Ta czynność dostarczyła szczególnie wiele radości najmłodszym, którzy chętnie ujawnili swoje zdolności plastyczne. Kiedy mieliśmy już wszystko pomalowane pozostało nam już tylko poszczególne elementy ze sobą połączyć. Igła, nitka i cel został osiągnięty.

Efekt końcowy przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Każdy uczestnik tych warsztatów jest ze swojego dzieła bardzo dumny. Pani Beacie udało się nas skutecznie zarazić pasją do sznurka. W naszym Klubie na pewno ze sznurka jeszcze wiele pięknych rzeczy stworzymy.

W Piątek 28 września Pani Aleksandra Chrzan poprowadziła zajęcia  wyrabiania bransoletek z kolorowego sznurka. Ta  propozycja Pani Oli przyjęła się bardzo dobrze. Wszyscy chętnie zrobili bransoletki dla siebie i dla swoich rodzin, koleżanek i kolegów. Na twarzach wszystkich uczestników zajęć malował się szczery uśmiech, mimo iż wykonanie jednej takiej bransoletki było bardzo pracochłonne.

Teraz każdy uczestnik warsztatów w Mikorowskim Klubie Inicjatyw Społecznych może pochwalić się własnoręcznie wykonaną biżuterią.Przebudowa drogi osiedlowej
Przerwać marazm , wprowadzić zmianę , czy to łatwe ?


Wszystko zaczęło się niespełna rok temu, Stowarzyszenie Loko-motywa napisało projekt do działaj lokalnie i w wakacje do maleńkiej wsi Mikorowo przyjechała "banda" "pozytywnie zakręconych" ludzi. Zaczęły się warsztaty animacyjne i ożyło życie kulturalne we wsi, bawiliśmy się w teatr, tańczyliśmy, żonglowaliśmy ogniem, mieliśmy seanse kina pod gwiazdami itp. Warsztaty powtórzyliśmy we wrześniu. Bawiliśmy się świetnie więc pomyśleliśmy, że to nie może się tak skończyć.   Zaczęliśmy snuć wspólne plany , szukać możliwości zdobycia dofinansowania na dalsze spotkania. Młodzież zapragnęła mieć swój Klub - miejsce gdzie będą się rozwijać. Postanowiliśmy napisać wniosek do Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej do programu "Razem Możemy Więcej ". Potrzebowaliśmy wkładu własnego. Na zebraniu wiejskim przedstawiliśmy oczekiwania młodzieży i Rada Sołecka zgodziła się przekazać środki z funduszu na ten cel. Wójt gminy zadeklarował pomoc w remoncie. Niesamowite szczęście ogarnęło nas gdy okazało się, że dostaliśmy dofinansowanie na stworzenie Klubu w wys. 8.000 zł.

W kwietniu b.r. klub był już praktycznie wyposażony a jego wyglądu nie powstydzimy się.  Mamy Klub wiec czas na działania. Tu zaczyna się rola GOPS i realizacja Programu Aktywności Lokalnej (PAL)  pod nazwą Mikorowski Klub Inicjatyw Społecznych . W ramach PAL odpowiadać będziemy na potrzeby młodzieży i dorosłej społeczności , będziemy im pokazywać rzeczy ciekawe i proponować ich naukę, wychodzić poza ramy, wprowadzać zmianę. I tak już odbywały się warsztaty tańca zumba, latino solo, warsztaty wytwarzania biżuterii koralikowej, warsztaty wytwarzania kosmetyków ( kremów i kul do kąpieli) warsztaty artystyczne w tym malowania na drewnie( powstał witacz w centrum wsi oraz tabliczki z numerami domów i kwiatami). Potem warsztaty malowania muralu ( powstał niesamowity obraz na ścianie budynku klubu) twórcze warsztaty mechaniki pojazdów rowerowych ( powstały dwa piętrowe rowery)

Po wizycie w Mikorowie dr Wacława Idziaka ( socjologa specjalisty w tworzeniu wiosek tematycznych) padła propozycja aby nasza wieś stała się wsią kwiatów i ziół . Stąd nowe tabliczki na domy z kwiatami i ziołami oraz witacz o treści " Mikorowo kwiatami i ziołami wita" .Powstanie witacza wynikło z inicjatywy mieszkańców, zaangażowali się zagospodarowanie placu w centrum wsi oraz przygotowali materiały na witacz.

A  Loko-Motywa dalej działa . Postał kolejny projekt na edukacyjny szlak ziołowy , który dostał dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Bytowie , i rozpoczęliśmy realizację. Pod okiem specjalisty zaczęliśmy rozpoznawanie ziół w terenie, wyznaczanie szlaku, szkolenie dla mieszkańców i planowanie tablic edukacyjnych. W projekt zaangażowały się kobiety z Mikorowa.


Równocześnie Loko-Motywa napisała też projekt do PDS pod nazwą " Urodziny Wojsława". Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie    18.000 zł.  i zaczęliśmy realizację. Wojsław to 630 letni dąb rosnący w Mikorowie jak również postać historyczna  żyjąca w bardzo odległych czasach w Mikorowie , której losy owiane są historyczną tajemnicą. Od dłuższego już czasu pracowaliśmy nad legendą o Wojsławie . W założeniach projektu legenda ma być oparta o tradycje słowiańskie i wiązać się z faktyczną postacią historyczną . Projekt zakłada powstanie lokalnej legendy , umieszczenie jej na interaktywnej maszynie przy pomniku przyrody , zagospodarowanie placu przy pomniku, przygotowanie widowiska plenerowego opartego na legendzie oraz imprezę promocyjną rozsławiającą pomnik przyrody oraz Mikorowo.  Jesteśmy na etapie przygotowywania widowiska , prób pod okiem specjalisty Przemka Laskowskiego i nauki tańca dawnego - prowadzi Ola Chrzan. szykujemy stroje do widowiska, scenografię. Mamy nadzieję że zdążymy na urodziny,  które Wojsław obchodzi 14 lipca. Myślę, że nie zapomnicie przyjść do tak zacnego gościa , on zaprasza bardzo serdecznie , ma Wam wiele do opowiedzenia.

Beata Łozowska


 
Przebudowa drogi osiedlowej


W dniu 19.06.2012r. rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę drogi osiedlowej w m. Mikorowo (Byłe osiedle PGR).

Prace przewidują:
- wykonanie i profilowanie koryta
- oporniki betonowe
- warstwa odsączająca i pokrywa z kruszywa łamanego
- nawierzchnia z kostki polbruk 8cm
Wartość kosztorysowa prac przewidywała koszt: 139.332,83zł

Po przetargu koszt wykonania wyniesie 88.769,88zł z czego 85% dofinansuje Agencja Nieruchomości Rolnych w Pruszczu Gdańskim (75.624,40zł).
Przewidywany termin zakończenia prac 30.08.2012r.
Prace realizować będzie Firma Usługowo - Budowlana Witold Cygert Gowidlino


 
 
 
 Remont Świetlicy Wiejskiej


ZGK wykonał remont pomieszczeń Sali lekcyjnej (Klub), korytarz, pomieszczenie socjalne, przedsionek - wejście, w Szkole Podstawowej w m. Mikorowo.

Z inicjatywy młodzieży działającej przy świetlicy wiejskiej zainicjowany został  projekt "Program Aktywności Lokalnej" pod nazwą "Mikorowski Klub Inicjatyw Społecznych". Jest to część projektu systemowego GOPS.

Odbywać się tu będą warsztaty:

1)   Animacyjne z zakresu:
a.   Żonglerka
b.   Gry, zabawy
c.   Rękodzieło

2)   Poza animacyjne:
a.   Artystyczne
b.   Mechanika pojazdów rowerowych
c.   Znakowanie szlaków rowerowych, pieszych

Doposażenie Klubu zostało dodatkowo dofinansowane z napisanego  projektu przez Beatę Łozowską i młodzież pt. "Razem możemy więcej" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi.

Projekt został oceniony pozytywnie wśród 781 wniosków w skali kraju z czego 51 (w tym nasz) zostały dofinansowane w kwocie 8.000zł
Całkowity koszt adaptacji - remontu pomieszczeń zamknął się kwotą 22.000,00zł z czego Rada Sołecka ze swojego funduszu dołączyła również kwotę 9.000,00zł


 
 
 
 Zakład Gospodarki Komunalnej w miesiącu kwietniu wykonał szereg prac w Sołectwie i miejscowości Mikorowo

1. Droga zjazd przy  przystanku - P. Bryjka - przepust - formowanie, ułożenie kruszywa, wałowanie, ułożeniu dwóch przepustów- kwota 25.528 zł.

2. Remont drogi zjazd z asfaltu - w kierunku remizy - szkoła- P. Tutkowski - formowanie, ułożenie kruszywa, wałowanie - kwota 16.588 zł

3. Ułożenie polbruku na wjeździe do remizy - koszt - 9.515 zł

4. Ułożenie korytek ściekowych odwadniających przy remizie strażackiej -  koszt - 1.445 zł,

5.
Droga do gospodarstwa agroturystycznego P. Król - formowanie-częściowe nawiezieniu kruszywa- wałowanie - koszt - 3.958 zł.

6
. Wiosenne roztopy wymyły drogę przejazdowa Unieszynko - Mikorowo. Naprawiono wyżej wymieniony odcinek - założono nowy przepust drogowy - umocniono końcówki kolektora - koszt. 3.063 zł.


Ochotnicza Straż Pożarna w Mikorowie otrzymała prezent na zbliżającą się uroczystość 65-lecia istnienia jednostki - są to automatyczne drzwi garażowe. Estetycznie ozdobią obiekt, wprowadzają dużo większą sprawność w wyjeździe jednostki do akcji, uszczelnią obiekt
przed zimowymi mrozami koszt 11.900 zł.


 
 
 
 Odbudowa przepustu drogowego w Mikorowie


Wykonanie nowego przepustu drogowego, stanowiącego odpływ zbiornika wodnego. Zakres prac obejmował demontaż zniszczonego przepustu oraz ułożenie nowej rury przepustowej o średnicy 400 mm i długości 6 m, a także wykonanie i umocowanie nasypu drogowego.

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego