Kłosy - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kłosy

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2013 > Sołectwa 2

Odwadnianie łąk w Kłosach

Wykorzystując dobrą aurę pogodową w miesiącach grudzień styczeń 2013/2014, przy znaczącej pomocy prywatnego przedsiębiorcy, p. Rompa  Adama z Gowidlina  posiadającego grunty orne w sołectwie Kłosy wraz z naszym ZGK wykonane zostały prace przy odwodnieniu łąk.


Problem zalewania łąk,
szczególnie w okresie wiosennym, powtarzał się przez wiele lat. Dzięki przychylności przedsiębiorcy który sfinansował prace melioracyjne swoim ciężkim sprzętem oraz, kosztem materiałów które poniosło sołectwo wraz z Gminą , zamontowano rury spustowe, studzienki oczyszczające na długości 120 mb. Przedsięwzięcie było trudne w wykonawstwie ponieważ wykopy w niektórych miejscach sięgały 2-3 m. Całość prac kosztowała 8.100.- zł.

___________________________________________________________________________

Remont drogi Kłosy - Jasień

____________________________________________________________________________________

Remont drogi

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace remontu dróg w sołectwie Kłosy. Prace obejmowały profilowanie i wałowanie dróg na łącznej długości 1900 mb. w kierunku od P. Bojarczuk do P. Labuda, Czaja do skrzyżowania z drogą betonową. Koszt prac wyniósł 10.100,- zł.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego