Plac Mikorowo - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Plac Mikorowo

Fundusze UE > 2011 > PROW
 
 
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pn.: "wykonanie remontu placu utwardzonego, miejsc parkingowych i zjazdu publicznego oraz remont ogrodzenia w miejscowości Mikorowo"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Poprawa wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadania jest objęta umową o przyznanej pomocy finansowej Nr 00152-6922-UM1100230/10 w ramach działania "ODNOWA I ROZWOJ WSI" objętego PROW na lata 2007 - 2013 z dnia 29 listopada 2010 r.

Koszt inwestycji przed postępowaniem przetargowym   - 329.780,71 zł.
Koszty inwestycji kwalifikowane                                        -  270.312,06 zł.
Przyznane dofinansowanie                                                  -  202.734,00 zł.
Środki własne                                                                        - 127.046,71 zł.

TERMIN REALIZACJI DO 15 PAŹDZIERNIK 2010
PO PRZEPROWADZONYM POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM
Koszty inwestycyjne po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym  -  196.829,36 zł.
Koszty inwestycji kwalifikowane   -  160.023,87  zł.
Koszty dofinansowania  -  118.929,00 zł.
Środki własne -  77.900,36 zł.
TERMIN REALIZACJI DO 30.06.2011 r.
Odbioru dokonano w dniu 11.07.2011 r.

W wyniku realizacji zadania powstało:
1.
Utwardzony plac kostką polbruk grubości 8 cm  z 10 miejscami postojowymi - powierzchnia terenu placu utwardzonego wynosi 747,9 m2.
2.
Zjazd z  placu utwardzonego (działka 13/2) na drogę powiatową (dz. nr 26) -  utwardzony kostką polbruk grubości 8 cm - powierzchnia utwardzonego zjazdu wynosi 50,2 m2.
3.
Ogrodzenia - o łącznej długości 112,5 m z przęseł metalowych na słupkach kamiennych.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego