Mikorowo-Wojsław - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Mikorowo-Wojsław

Fundusze UE > 2012 > LEADER- Małe Projekty
 
 
 
 

"Promowanie, oznakowanie, cennego pomnika przyrody "WOJSŁAWA" i uczynienie symbolem wsi urodziny WOJSŁAWA - powstanie legendy i lokalnych obrzędów opartych na tradycjach słowiańskich"


Wnioskodawca: : Stowarzyszenie "LOKO-MOTYWA"
Wartość projektu:
22.960,00 zł w tym dotacja 16.000,00 zł,
Lokalizacja:
Mikorowo


Przed Mikorowem rośnie bardzo stary liczący ponad 500 lat dąb szypułkowy, który jest pomnikiem przyrody i ma na imię prawdopodobnie "WOJSŁAW".   Drzewo jest umiejscowione na wjeździe do wsi w połowie drogi nad jezioro, Projekt zakłada oczyszczenie, wyrównanie i zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody dęba Wojsława. Oznakowanie pomnika  przyrody za pomocą interaktywnej tablicy informacyjnej, włączenie mieszkańców w stworzenie legendy o Wojsławie , umieszczenie legendy na w/w tablicy, zakłada również aktywizację zawodową, społeczną i gospodarczą mieszkańców  poprzez włączenie mieszkańców w tworzenie obrzędów starosłowiańskich związanych z dębem Wojsławem ale również - organizację szkoleń o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR, poprzez prowadzenie warsztatów teatralnych i tańca dawnego , przygotowanie ich do prowadzenia imprez promujących wieś pod nazwą Urodziny Wojsława.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego