Bochowo - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Bochowo

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2017


Prace
remontowe przy chodniku w Bochowie

Zarząd Dróg Powiatowych w porozumieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej wspólnie przeprowadził prace remontowe wzdłuż chodnika 400 mb. w miejscowości Bochowo.

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał koryto następnie podbudowę z kruszywa wzdłuż asfaltu. Istniejący grunt ziemi został usunięty i zastąpiony podbudową.


Zarząd Dróg Powiatowych wykonało nadlewkę asfaltową estetyzując i stabilizując powierzchnię.


Koszt prac ze strony Gminy wyniósł 16.055,- zł, pozostałe koszty poniesione zostały przez Zarząd Dróg Powiatowych.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego