Świetlica Karwno - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Świetlica Karwno

Fundusze UE > 2011 > PROW
 
 
 
 

Nazwa Projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Karwnie wraz z:

  •   zagospodarowaniem terenu

  •   budową boiska wielofunkcyjnego

  •   wyposażeniemRealizacja inwestycji
jest objęta umową o przyznanej pomocy finansowej Nr 00178-6922UM1100229/10 z dnia 29 listopada 2010r. w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem realizacji zadania jest poszerzenie bazy kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Karwnie, stymulującej aktywność społeczną i poprawę jakości oferty kulturalnej.
Inwestor: Gmina Czarna Dąbrówka


Wykonawca robót budowlanych:
Zakład Budowlany „BIELAWA” Franciszek Bielawa ul. Ogrodowa 1/17, 77-116 Czarna Dąbrówka

Koszt inwestycji:
551 418,05 zł, dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 tj.  336 306,00zł

Data rozpoczęcia prac budowlanych: 01.03.2011r

Planowane oddanie do eksploatacji całego zadania: do 31.08.2011r.


Realizacja:

  •   29.11.2010 r. - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym,

  •   09.02.2011 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

  •   01.03.2011 r. - rozpoczęcie prac budowlanych.


Na dzień 12.05.2011r. wykonano:

  •   Budynek w stanie surowym,

  •   Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej

                                                       
Aktualnie trwają prace:
pokrycie dachowe z blachodachówki

Termin oddania do eksploatacji przedmiotowego zadania nie jest zagrożony.


************************************************************************************

Ukończona Świetlica Wiejska
 

************************************************************************************
Otwarcie Świetlicy Wiejskiej

Dnia 17.09.2011r. w Karwnie o godzinie 17:00 odbyło się  otwarcie Świetlicy Wiejskiej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał wójt Jan Klasa i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Narwojsz. Ksiądz Wojciech Szmeichel dokonał poświęcenia obiektu, a po części oficjalnej rozpoczął się występ naszych zespołów  ,,Kaszubskie nutki"i ,,Pajku- pajku'' oraz wiele innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak liczne przybycie.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego