Świetlica Rokity - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Świetlica Rokity

Fundusze UE > 2014 > PROW 2007-2014
 

Budowa świetlicy wiejskiej w Rokitach


Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku służącego integracji społecznej poprzez budowę świetlicy i ścieżki spacerowej wraz z placem zabaw w miejscowości Rokity"- realizacja zadania jest objęta umową pomocy nr 00346-6922-UM1100284/12 w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013

Rozpoczęła się realizacja w/w zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dla zamówienia na zadanie: „ Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku służącego integracji społecznej poprzez budowę świetlicy i ścieżki spacerowej wraz z placem zabaw w miejscowości Rokity" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, złożonych zostało 4 ofert, wybrano ofertę, Zakładu Budowlanego „BIELAWA" która uzyskała 100 punktów - za cenę brutto 993 839,30 zł. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych 30/100 ).


Dnia 12.06. 2013 r. została podpisana umowa z Wykonawcą oraz przekazany został protokólarnie teren budowy. Planowane zakończenie prac to  15 kwietnia 2014 r.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego