Jasień - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Jasień

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2012 > Sołectwa 1

Budowa kanalizacji Łupawsko - Cole

Dofinansowania udzielił: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego DPROW
Całkowity koszt projektu: 998.335,65
.
Kwota dofinansowania: 496.832,00
.


W ramach realizacji projektu w miejscowości Łupawsko - Cole  położono
sieć kanalizacji tłocznej (w sumie 3112m), sieć wodociągową (w sumie 3741m), sieć kanalizacji grawitacyjnej (w sumie 2320m) wraz ze studzienkami rewizyjnymi i połączeniowymi. Przyłącza kanalizacyjne (1131m). Zbudowano też przepompownie ścieków sieciowe(4szt.) oraz przepompownie ścieków lokalną(1szt.).Remont pomieszczeń dla uczniów przedszkolaBudowa placu rekreacyjnego
Remont Remizy Strażackiej

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał wymianę dachu na remizie OSP w Jasieniu. Wymiany dokonano tytułem udziału w projekcie wymiany pokryć eternitowych. Koszt zdjęcia eternitu zostanie pokryty z programu unijnego, natomiast pozostałe prace pokryje Urząd Gminy. Koszt całości prac wyniósł
16.238,05 zł.
Zakres prac obejmował wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu przez wymianę krokwi i łat, rozłożenie warstwy paraizolacyjnej, montaż stylowej blachodachówki wraz z opierzeniem i zainstalowaniem rynien.
Nowe oświetlenie

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał montażu oświetlenia parku w miejscowości Jasień. Część materiałów została zakupiona w ramach funduszu sołeckiego, część pokryje Urząd Gminy. Koszt w bieżącym roku wyniósł 11.880,80zł.

Wykonano oświetlenie w pobliżu remizy i przyległym parku. Prace obejmowały ułożenie nowych przewodów elektrycznych, montaż tablic rozdzielczych wraz z osprzętem i ustawienie 9 lamp.
 Remont chodnika

W ramach porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych  wykonano drugi element dwuletniego porozumienia. W ubiegłym roku wykonana została nawierzchnia asfaltowa (od skrzyżowania-sklepy- w kierunku b. gorzelni do końca osiedla mieszkaniowego). W bieżącym roku ułożono chodnik  wzdłuż całej miejscowości- od p. Jereczek do końca osiedla mieszkaniowego (w kier. Rokit). Koszt inwestycji wyniósł 231.000,- zł , po 50% na każdą ze stron. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjne Roman Jereczek z Mądrzechowa. Dodatkowo zlecone zostały prace przy budowie placu przed WDK oraz za budynkiem przy pionie kuchni, parking oraz część dywaniku asfaltowego w kierunku kościoła, wjazd z polbruku do remizy strażackiej, droga z tłucznia kamienistego. Całość prac dodatkowych wyniosła 30.000,-

 
 
 
 Remont Mostu

Zakończono prace remontowe mostu na drodze Jasień - Łupawsko. Prace miały potrwać do 15 czerwca jednak z względu na euro wykonawca ukończył prace przed czasem. Remont mostu, który znajduje się nad zwężeniem jeziora Jasień, rozpoczął się dwa tygodnie temu. Wymiana drewnianego poszycia pochłonęła 65 tys. zł. Do wykonania pozostały jeszcze poręcze. Stare, stalowe i betonowe, zastąpimy nowymi.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego