Kozy - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kozy

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2013 > Sołectwa 1


Brukowanie przystanku w Kozach

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał brukowanie placu przystanku
autobusowego w miejscowości Kozy polegające na ułożeniu nawierzchni na placu
przystanku autobusowego z używanej kostki brukowej. Łączna wartość
wykonanego zadania to kwota 822,99 zł.____________________________________________________________________________________

Remont drogi i placu rekreacyjnego przy jeziorze


Zakład gospodarki komunalnej ukończył prace remontowe na drodze - kozy (droga powiatowa) jezioro. Połowę prac wykonano w  ubiegłym roku a obecnie zakończono cały odcinek.

Koszt remontu wyniósł 12.509,00 zł i był sfinansowany ze środków rady
sołeckiej i gminnych. Prace obejmowały wykonanie rowów odwadniających, przepustów, profilowanie i wałowanie całego odcinka.

Ogromnej pomocy w remoncie tej drogi udzielił miejscowy przedsiębiorca Karol Konkel. Przy jego pomocy uprofilowano, wyrównano całą powierzchnie terenu przed plażą, znacznie ją poszerzając.

Teren został przygotowany do zainwestowania przy udziale środków unijnych. Przy udziale radnego Tomasza Naderzy prowadzone są prace projektowe.

____________________________________________________________________________________

ZAKUP LAMP SOLARNYCH

Gmina Czarna Dąbrówka w ramach środków gminnych i funduszy sołeckich zakupiła wraz z montażem 19 szt. lamp solarnych, z tego w sołectwie Kozy zostały zamontowane dwie lampy solarne. Szacunkowa wartość zakupu i montażu lamp solarnych 7 500, 00 zł. (2 szt. x 3 500,00 zł.) Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce.Specyfikacja techniczna lamp:
• Wysokość słupa 2,5÷3,5m
• Źródło światła- żarówka LED 10W
• Moc paneli-100W
• Pojemność akumulatora-44Ah
• Włączenie lampy-czujnik zmierzchowy

____________________________________________________________________________________

Przystanek Kozin

Przejeżdżając przez naszą miejscowość KOZIN, nie da się nie zwrócić uwagi na stylowy piękny przystanek i jego otoczenie. To otoczenie to zasługa od wielu lat mieszkańców tej miejscowości a zwłaszcza p. Czarnowskiej Janiny i Jadwigi Miszk. To one sprawiają iż jest to najładniejsze otoczenie przystanku z terenu naszej Gminy. Z pewnością KOZIN jest przykładem dla pozostałych sołectw.

 


Sołectwo Kozy/ Kacze Doły/ otrzymały nowy przystanek z lampą solarną

Przystanek z montażem został sfinansowany ze środków sołeckich a koszt wyniósł 4.500 zł. Lampa solarna została przeniesiona z miejscowości Kozy gdzie zamontowano lampę elektryczną. Przeniesienie lampy plus żwir pod przystanek kosztowały 1.500 zł.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego