Remont Drogi - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Remont Drogi

Fundusze UE > 2011 > ANROTwG
 
 
 
 Remont drogi osiedlowej na ternie byłego PGR w miejscowości Jerzkowice


Nazwa projektu
: Remont drogi osiedlowej na ternie byłego PGR w miejscowości Jerzkowice. Zadania dofinansowanie ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z Siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28, 83-000 Pruszcz Gdański w wysokości 292.995,00zł

Inwestor: Gmina Czarna Dąbrówka

Wykonawcą wybrany w trybie przetargu nieograniczonego: Firma Usługowo Budowlana  Witold Cygert z siedzibą ul. Świerkowa 6, 83-341 Gowidlino

Wykonany zakres robót budowlanych odebrany w dniu 19.04.2011r.:

  •  Droga o szerokości 4,5m na łukach poszerzona do szerokości  5,0m o nawierzchni asfaltowej, łączna długość drogi 366,0m.,

  •   zjazd na drogę powiatową Czarna Dąbrówka - Sieromino (1755G) o nawierzchni asfaltowej,

  •   krawężniki obustronnie na całej długości drogi,

  •   odwodnienie powierzchniowe do dwóch studni z odprowadzeniem wód do stawu ppoż. zlokalizowanego w sąsiedztwie drogi.

  •   łączna powierzchnia wykonanej drogi o nawierzchni asfaltowej wynosi 1800m2,

  •   całkowita wartość robót budowlanych zrealizowanego zadania wynosi brutto 331.594,58 zł. (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery 58/100zł).

  •   nadzór inwestorski pełni Zakład Ogólnobudowlany Michał Fijałkowski ul. B. Chrobrego 12, 77-100 Bytów za kwotę brutto 4.933,48zł.

  •  łączny koszt 336.588,06zł.


Wykonano remont drogi wraz z odwodnieniem wpłynął na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetykę osiedla a tym samym całej miejscowości Jerzkowice

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego