Nożyno - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nożyno

Inwestycje 2018


Uroczyste poświęcenie nowego samochodu strażackiego


W piątek 3 sierpnia 2018r. odbyło się poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Nożynie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Nożynie.


Następnie na placu przed kościołem odbyło się oficjalne poświęcenie nowego samochodu strażackiego przez ks. proboszcza Michała Lal, który po uroczystości przejechał się samochodem do Remizy OSP.


Po części oficjalnej zaproszono wszystkich obecnych do wspólnej zabawy i  na  poczęstunek, który odbył się na placu przy remizie strażackiej OSP
w Nożynie.


____________________________________________________________________________________

Baza na obozy sportowe w Nożynie


W szkole Nożyno zmian ciąg dalszy. Obecny dyr. realizuje zamysł stworzenia bazy na obozy sportowe dla drużyn rożnego typu. Nowe zasady podziału środków na sport w gminie wspomogły finansowo ten projekt. Znakomite warunki szkoły i atrakcyjne położenie Nożyna będą wykorzystane.


Ponad 80 osób od niedzieli ponownie zagości w szkole na tydzień.


Również w ferie zimowe planowane są obozy.

____________________________________________________________________________________

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nożynie


Zakończone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji obiektu świetlicy w m. Nożyno. Prace zostaną wykonane przez firmę "Ankra Bis" M. Trojański z Bytowa.


Koszt wykonania wyniesie  458.225,45 zł.


W ramach prac zostaną wymienione okna, pokrycie dachowe, ocieplenie stropu, ocieplenie elewacji z nową nawierzchnią, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła. Prace powinny być zakończone zgodnie z umową do końca miesiąca sierpnia b.r.

__________________________________________________________________________________________________ZAKOŃCZENIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOŻYNO


Zakończone zostało zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno" w ramach operacji z zakresu wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.  

W zakresie robót było wykonanie nawierzchni z kostki betonowej starobruk kolorowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm.


Koszty całkowite zadania wyniosły: 291 430,48 zł

Dofinansowanie na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych

Wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, Brodnica Górna.


____________________________________________________________________________________

Układnie sieci światłowodowej w Nożynie

Firma Orange w ostatnim czasie na terenie Gminy Czarna Dąbrówka prowadzi inwestycję budowy szerokopasmowego łącza światłowodowego (w technologii FTTH), która współfinansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), natomiast z własnych środków firma Orange finansuje przyłącza do gospodarstw domowych (odcinek słupek abonencki – lokal) i uruchomienie usługi.

Aktualnie działania firmy Orange skupione są w miejscowości Nożyno, gdzie prace ziemne zbliżają się do końca natomiast pozostaje etap przyłączy bezpośrednio lokali mieszkalnych. W miesiącu maju i czerwcu adresy ujęte w projekcie firmy Orange w miejscowości Nożyno mają zostać finalnie podłączone a usługa uruchomiona.

W projekcie ujęte zostały jeszcze takie miejscowości jak Gliśnica, Bochowo, Bochówko i Pałąki w których prace ruszą w najbliższym czasie.  

W celu zasięgnięcia wszelkich dodatkowych informacji na temat uzyskania dostępu do łącza szerokopasmowego  wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z salonem Orange w Bytowie ul. Jana Pawła II 6 lok. 1 lub telefonicznie pod nr 500-105-385.

____________________________________________________________________________________

Remont wodociągu w Nożynie


W trakcie wykonywania inwestycji budowy drogi w miejscowości Nożyno (przy kościele)  uszkodzona została sieć wodociągowa. Wodociąg umieszczony był w innym miejscu niż pokazywała to dokumentacja geodezyjna. Po odkryciu miejsca uszkodzenia okazało się iż rury są  zbyt małej średnicy i dodatkowo skorodowane.


Zakład Gospodarki  komunalnej wykonał w trybie awaryjnym prace przełożenia wodociągu i zmodernizowania odcinka ok 150 mb.


Koszt prac wyniósł  8.186,- zł. i został pokryty ze środków budżetu gminy.

__________________________________________________________________________________________________

Nowy samochód dla OSP


Wydawało   się, iż ostatnia , lutowa, Sesja Rady Gminy odbędzie się  standardowo, bez elementów emocji. Taki element zaskoczenia  przyniosło  jednak głosowanie na uchwałą przyznającą środki na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP. Omawiana uchwała na komisjach nie  wzbudzała żadnych emocji ani sprzeciwów. Nie zadawano żadnych pytań o celowości czy potrzebie. Przedstawione uzasadnienie zakupu  wydawało się  logiczne, nie budzące sprzeciwów.

W trakcie trwania obu ostatnich kadencji jest to nabywana już czwarta jednostka. Pomimo, iż  są to jednostki używane (marki zachodnie- mercedes, ostatni renault), znajdują się w bardzo dobrym stanie. Od chwili dokonanych zakupów,  nie ponosimy , na ich rzecz, żadnych kosztów  remontów.

Nowo zakupywana jednostka (samochód renault, 9 miejsc dla strażaków w akcji, pojemność wody 3 tyś. litrów, dwa napędy) trafi do jednostki z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w Nożynie.
Znajdująca się tu jednostka (mercedes, dwa napędy, 2 tyś litrów, sześć miejsc dla strażaków w akcji) zastąpi 40 letni samochód "Star" w OSP Jasień.


Zakup dofinansowany jest przez Starostwo w wysokości 25% kosztu tj. 20,- tyś. zł.


Wszystko wydawałoby się iż jest logiczne, uzasadnione - tylko przyklasnąć. Głosowanie nad uchwałą  postawiło jednak włos na głowie.


Dzie
więciu radnych pozytywnie przychyliło się do zakupu - radni Czarnej Dąbrówki dwaj się wstrzymali, jeden był przeciw, radny Mydlity i Kleszczyńca również byli przeciw zakupowi.


____________________________________________________________________________________

R
emont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nożyno

Do końca marca b.r. nastąpi szczegółowe opracowanie dokumentacji remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nożyno. Publikujemy jej częściowo opracowany wygląd elewacji. Dokumentację opracowuje architekt , który urodził się w Nożynie i spędził tam dzieciństwo, obecnie mieszkaniec Gostkowa mgr. in. Jarek Jaśniak.

Ogłoszony przetarg w kwietniu wyłoni wykonawcę prac budowlanych.

Miejsce to nie będzie zwykłą świetlicą a ośrodkiem wsparcia aktywnych działań na rzecz małej przedsiębiorczości, kultury, promocji. Obiekt i kreatywna osoba zatrudniona powinna znaleźć się w strukturze jednostki gminnej o podobnym charakterze działań lub też najlepiej będącej formą fundacji czy stowarzyszenia.

Forma ostatnia daje większą swobodę działań komercyjnych i możliwość samodzielnego utrzymania się.

Otoczenie sołectwa Nożyna, Unichowa i Nożynka ma swoje piękne walory krajobrazowe, które powinny być aktywnie promowane. Korzystajmy z nich tak by działały na rzecz naszej małej społeczności, chociażby poprzez wzmożony ruch turystyczny. Jeziora ,, Trzebierz”, ,, Unichowskie”, ,,Skotawa”, ,,Siedlisko Orła”, ,,Bagna Skotawsko-Unichowskie”, ,,Bogactwa runa leśnego”, ,,Rowerowy szlak słonecznikowy”, ,,Smażalnia Państwa Polańskich”, znakomity stan dróg leśnych po których poruszamy się już dziś rowerami, baza obiektów sportowych, sala gimnastyczna, stadion, obecny plac zabaw i nowo tworzony bardzo ciekawy  program działań szkoły z programu OSA, zasługująca na uznanie estetyka miejscowości to wszystko stanowi bogaty zasób i dorobek tego otoczenia.

To wszystko należy wykorzystać i zamienić w mechanizm działania. Parę lat czekaliśmy aby pokazała się linia dofinansowania unijnego, przy pomocy której można by wesprzeć odnowienie obiektu świetlicy.


Udało się i stanie się to  naszą rzeczywistością. Remont ma być ukończony w m-cu sierpniu b.r. Na przełomie marca i kwietnia spotykamy się z miejscowymi liderami życia społecznego, aby już teraz rozmawiać o zakresie i formach działania tego pięknego obiektu.

       Wójt Jan Klasa

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego