Termomodernizacja - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Termomodernizacja

Fundusze UE > 2016 > RPO WP 2014-2020
 


Termomodernizacja Szkoły w Nożynie


Gmina Czarna Dąbrówka rozpoczęła realizację I Etapu projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0024/16-00 z dnia 5.07 2016r. w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Przetarg na realizację I Etapu obejmującego termomodernizację Szkoły w Nożynie został podzielony na 3 części. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 11 sierpnia b.r. podpisano umowy z wykonawcami:

- 1 część wykona  Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Ankra-Bis" Małgorzata Trojańska, Rzepnica, ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 Bytów i Zakład Murarski Wiesław Reca, Mądrzechowo, ul. Sportowców 4, 77-100 Bytów. Prace obejmują m.in.: wymianę okien w sali gimnastycznej, wymianę świetlika na holu głównym, docieplenie ścian zewnętrznych na całości obiektu nowego i starego budynku, ocieplenie połaci dachowych.  Koszt wykonania w/w prac wyniesie: 608 984,84 zł.

- 2 i 3 część wykona firma E&M, Marcin Maliszewski, Nieczulice 17, 77-100 Bytów. Prace obejmują: modernizację kotłowni wraz z wymianą kotłów na biomasę oraz wymianę instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej.  Koszt wykonania w/w prac wyniesie: 49 815,00 zł (część 2) i 198 030,00 zł (część 3).

Planowane zakończenie prac - wrzesień 2017 roku


Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


__________________________________________________________________________________________________Termomodernizacja

Projekt pt.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0024/16-00 z dnia 5.07 2016r. w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Realizacja w ramach projektu Gmina Czarna Dąbrówka rozłożyła na II etapy:

I etap do IV kwartału 2017 i II etap do IV kwartału 2018 r.
I ETAP – dotyczy termomodernizacji Zespołu Szkół w Nożynie
- docieplenie ścian fundamentowych
- docieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie ściany pierwszego piętra pokrytej blachą
- wymiana stolarki otworowej
- docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia
- modernizacja C.O.
- modernizacja instalacji elektrycznej- oświetleniowej
Oszczędność energetyczna wyliczona na poziomie 41,91%, zakończenie realizacji zaplanowane jest na IV kwartał 2017 r.  

II ETAP- dotyczy termomodernizacji świetlicy- Sali wiejskiej w Nożynie oraz OSP Rokity.

Świetlica w Nożynie (sala wiejska) zakres prac obejmuje:
- rozbiórka podłogi na sali i zapleczu
- wykonanie nowych posadzek wraz z warstwami ocieplenia
- docieplenie ścian fundamentowych
- docieplenie ścian zewnętrznych
- wymiana stolarki otworowej
- docieplenie dachu wraz z wymiana pokrycia
- instalacja sanitarna ( montaż pompy ciepła o mocy 18 KW powietrze-woda wraz z instalacją wewnętrzną CO CWU)
- modernizacja instalacji elektrycznej – oświetleniowej
Oszczędność energetyczna wyliczona na poziomie 91,05 %

OSP Rokity zakres prac obejmuje:
- docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia
- wymiana stolarki okiennej
- wymiana stolarki drzwiowej
- docieplenie ścian zewnętrznych
- instalacja sanitarna ( pompa ciepła o mocy 18 kW)
Oszczędność energetyczna wyliczona na poziomie 81,65%

Zakończenie realizacji II etapu planowane na IV kwartał 2018 r.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego