Ośrodek Zdrowia - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ośrodek Zdrowia

Fundusze UE > 2011 > RPO dla WP
 
 
 
 


                                                             

  


Nazwa projektu: Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce wraz z modernizacją oraz zakup wyposażenia.

Koszt inwestycji przed postępowaniem przetargowym   - 782.048,72 zł.
Koszty inwestycji kwalifikowane                                -  782.048,72 zł.
Przyznane dofinansowanie                                       -  469.229,23 zł.
Środki własne                                                         - 312.819,49 zł.

TERMIN REALIZACJI DO 15 PAŹDZIERNIK 2010224.012,05
PO PRZEPROWADZONYM POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM
Koszty inwestycyjne po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym  -  610.578,05 zł.
Koszty inwestycji kwalifikowane                                                        -  593.098,05  zł.
Koszty dofinansowania                                                                    -  475.795,85 zł.
Środki własne                                                                               -   134.782,20zł.

TERMIN REALIZACJI DO 30.06.2011 r.
Prace zakończono w dniu 30.06.2011 r.

W wyniku realizacji zadania powstało:
1.   Łączna powierzchnia użytkowa objęta remontem -  410,3 m2 w tym:

 •  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 294,53 m2

 •   Stomatologia 65,33 m2

 •   Apteka 50,43 m2 - prace w Aptece stanowią koszt niekwalifikowany w wysokości 65.237,19 zł. (przyznanego dofinansowania).

2.   Dokumentacja techniczna  z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
3.   Przebudowa ścianek działowych z płytek gazobetonowych grubości 12 cm łączna powierzchnia 117,7 m2
4.   Wymiana stolarki drzwiowej (ościeżnice drewniane) - łączna powierzchnia skrzydeł drzwiowych 62,4 m2 oraz parapety wewnętrzne szt. 26, kratki wentylacyjne - 32 szt.
5.   Posadzka z tworzyw sztucznych - 204,7 m2
6.   Posadzka z płytek gres 142,4 m2
7.  Posadzka z płytek 40 x 40 układane metoda zwykłą trrakota - 18,8 m2
8.   W całości malowanie ścian i sufitów, wyłożenie ścian płytkami glazurowymi o wymiarach 20 x 25 cm
9.   Wykonanie sufitu podwieszanego - 66,84 m2
10.   Montaż z dostawą podnośnika dla niepełnosprawnych  typu KALIB - 1 komplet
11.   Wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej rury z tworzyw sztucznych o średnicy 110 do 15 [mm] o łącznej długości 212,5 m i rur stalowych o średnicy 20 i 25 mm długości 3 m
12.     Montaż urządzeń sanitarnych:

 •  baterie umywalek - 29 sztuk,

 •   wodomierze - 6 sztuk,

 •   umywalka - 22 sztuki,

 •   zlewozmywak - 4 sztuki,

 •   ustęp pojedynczy z płuczkami - 4 komplety,

13.   Montaż instalacji centralnego ogrzewania:

 •   rurociąg z rur miedzianych o średnicy 28 - 15 mm o łącznej długości 352,6 m,

 •   grzejnik stalowy z głowicą termostatyczną - 41 sztuk,

 •   kocioł grzewczy dwufunkcyjny gazowy o mocy 35 kW - 1 komplet  

 •   wkład kominowy typu turbo pionowy - 1 sztuka,

14.  Instalacja ciepłej wody:

 •   rurociągi z tworzyw sztucznych o średnicy 25 - 15 mm o łącznej długości 67 m

15.   Instalacja gazu:

 •   rurociąg z rur miedzianych o średnicy 22 mm - długości 14 m ,

 •  kurki gazowe - 2 sztuki.

16.   Instalacja solarna:

 •   kolektory słoneczne z armaturą - 2 sztuki,

 •   zasobnik ciepła 300 dm3 - 1 komplet,

 •   pompy cyrkulacyjne - 2 sztuki,

 •   rurociąg z rur miedzianych o średnicy 28x1,5 mm długości - 12 m ,

 •   naczynie zbiorcze przeponowe o pojemności 45 dm3 - 1 sztuka,

17.  Instalacja zbiornika gazu komplet 1 - zbiornik gazu o pojemności 2700 dm3 - dzierżawiony.
18.   Instalacja elektryczna:

 •   wymiana w całości instalacji elektrycznej łącznie z lampami oświetleniowymi, oprawami, wyłącznikami i osprzętem oraz montażem nowych rozdzielnic - 1 komplet.

19.   Wykonanie instalacji alarmowej - 1 komplet.
20.   Wykonanie instalacji przyzywowo - alarmowej.
21.   Instalacja nisko prądowa  z dwoma komputerami + serwer -  1 komplet.
22.   Tablica informacyjno - pamiątkowa - 1 sztuka.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego