Bochowo - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Bochowo

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2014 > Sołectwa 2


Remont chodnika w Bochowie

Trwają prace przy budowie nowego chodnika w miejscowości Bochowo które wykonuje nasz zakład komunalny. Jest to wspólna inwestycja z Zarządem Dróg Powiatowych które na ten cela wyasygnowało kwotę 20.000,- zł , resztę środków pochodzi z naszego budżetu. Jest to odcinek ok.
167 mb.

******************************************

W Sołectwie Bochowo wykonano w ramach przeprowadzonych robót: nową nawierzchnię chodnikową na odcinku długości  ok.167 mb i szerokości 1,5 mb;  5 wjazdów.
Łączna wartość wykonanego zadania to kwota 33 807,17 zł. (FS Sołectwa-7.330,00)

___________________________________________________________________________


Zakup okapu kuchennego

W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bochowo - zadanie "Doposażenie świetlicy wiejskiej" zakupiono okap kuchenny. Wartość zakupu to kwota 349,00 zł.

____________________________________________________________________________________

Remont drogi Bochowo - Smolniki

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace remontowe na drodze Bochowo - Smolniki. Koszt prac wyniósł 7.167,- zł i obejmował zasypanie dziur, odwadnianie na długości ok 2km.

___________________________________________________________________________

Zakup w ramach Funduszu Sołeckiego

Zakupiono w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w Bochówku 3 zestawy kuchenne
( stół + 4krzesła) oraz 30 krzeseł składanych plastikowych.
Łączna kwota zakupu to 1 800,00 zł.

____________________________________________________________________________________

Świetlica Bochówko

W dniu 4 czerwca 2014 r. dokonany został ostateczny odbiór remontu-modernizacji i otoczenia  świetlicy w miejscowości Bochówko. Jakość prac wykonanych przez firmę została oceniona na bardzo wysokim poziomie.

___________________________________________________________________________


Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu- powstanie świetlicy tematycznej „EKO-ABRAKADABRA”


W ramach działania " Odnowa i rozwój wsi" przeszedł wniosek Gminy Czarna Dąbrówka jako jeden z najwyżej ocenionych, zajmując drugie miejsce,

Tytuł projektu: Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu- powstanie świetlicy tematycznej „EKO-ABRAKADABRA” w miejscowości Bochówko,

Projekt zakłada powstanie w miejscowości Bochówko świetlicy tematycznej o wyjątkowym charakterze tj. tematach magii i ekologii. W chwili obecnej pomieszczenia budynku nie spełniają warunków świetlicy tematycznej i do odbywania się w niej spotkań bądź zajęć dla dzieci, młodzieży a także dorosłych, osób starszych oraz gości odwiedzających miejscowość i jej okolice. Dzięki wyremontowaniu budynku powstanie świetlica tematyczna marzenie wielu mieszkańców wsi. Powstała świetlica będzie otwarta także na gości, turystów oferując im różne możliwości spędzania czasu wolnego dzięki swojej ofercie. Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy części budynku użytkowego na świetlicę tematyczną wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (schody terenowe, place utwardzone, miejsca postojowe).

Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany został na kwotę: 324 000,00 dofinansowanie 200 000,00zł


***********************************************************

Przetarg


W dniu 07 marca 2014 r. o godzinie 930 w sali narad budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka odbyło się otwarcie ofert w związku z ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamówieniem publicznym na „Remont świetlicy wiejskiej wraz  z zagospodarowaniem terenu – powstanie świetlicy wiejskiej tematycznej „Ekoabrakadabra” w miejscowości Bochówko”. Do zamawiającego wpłynęły trzy oferty złożone przez kolejne firmy:

  • 1. E&M Marcin Maliszewski, ul. Wojska Polskiego 21, 77-100 Bytów, która złożyła ofertę z kwotą 260 266,61 zł. brutto

  • 2. Firma Wielobranżowa „PETK” Janina Petk, ul. Krzywoustego 16, 84-300 Lębork, która złożyła ofertę z kwotą 267 641,37 zł. brutto

  • 3. Zakład Murarski Wiesław Reca Mądrzechowo, ul. Sportowców 4, 77-100 Bytów, która złożyła ofertę z kwotą 268 251,09 zł. brutto


Gmina Czarna Dąbrówka na realizację przedmiotowego zadania przeznaczyła kwotę 323 039,52 zł. brutto. W skład robót jakie będzie miał wykonać wyłoniony wykonawca wchodzi między innymi wykonanie ścianek działowych, wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, ułożenie posadzek z płytek, wykonanie tynków i okładzin ścian i sufitów, wykonanie dodatkowej toalety dla osób niepełnosprawnych,  dokonanie remontu i naprawy pokrycia dachu, wykonanie elewacji, schodów wejściowych i terenowych, instalacji wod-kan, elektrycznych, odgromowych, przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Oprócz robót budowlanych i instalacyjnych wykonawca wykona zagospodarowanie terenu poprzez ułożenie polbruku pod parking, nasadzenie roślinności, ustawienie lamp solarnych i zamontowanie elementów małej architektury, wykonanie placów utwardzonych z kostki, wzmocnienie skarpy. Świetlica wyposażona zostanie  w elementy typu: lornetki, kijki do nordick wolking, zestaw magicka aby osoby korzystające z świetlicy mogły miło i czynnie spędzać wolny czas.


***********************************************************

Rozpoczęcie Prac


W miejscowości Bochówko rozpoczęto realizację projektu unijnego którego zadaniem  głównie jest remont pomieszczeń świetlicy /pozyskanej od ANR/ oraz całego otoczenia przed budynkiem.
Kosztorys prac został określony na kwotę 323.039,52 zł, realizacja po przetargu nastąpi w kwocie 260.266,61 zł. Projekt realizuje firma EM M. Maliszewski Bytów.  Prace obejmują: wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej, wykonanie łazienki WC, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, wykonanie wysepki kuchennej.
Infrastruktura na zewnątrz budynku: schody wejściowe, balustrady, parking wyłożony płytką polbruk, grill, ławeczki, kosze, huśtawki, ogrodzenie, nasadzenie krzewami ozdobnymi.

___________________________________________________________________________


Budynek po sklepie w Bochowie

Gmina prowadzi rozmowy z właścicielem tego budynku w celu wydzierżawienia go na cele społeczne dla mieszkańców Bochowa. Mamy nadzieję, że rozmowy doprowadzą do tego, że mieszkańcy Bochowa również będą mieli swoje miejsce gdzie będą mogli się spotykać, gdzie można będzie prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sami chcemy pomóc przy odnawianiu pomieszczeń ale liczymy również na wsparcie Gminy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego