Plac szkolny Jasień - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Plac szkolny Jasień

Fundusze UE > 2014 > LEADER MP
 
 Zagospodarowanie terenu w miejscowości Jasień, nadanie mu funkcji rekreacyjno- wypoczynkowej umożliwiającej rozwój innowacyjnych form turystyki

W dniu 10.04.2014 r. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Barwy Rokit  podpisało umowao dofinansowanie nr 01390-6930-UM1142736/13 na realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Jasień, nadanie mu funkcji rekreacyjno- wypoczynkowej umożliwiającej rozwój innowacyjnych form turystyki” w miejscowości Jasień współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  programu osi 4 „Leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie małych projektów.

Projekt zakłada kompleksową przebudowę istniejącej infrastruktury frontowej (ogrodzenie, ciąg pieszy i miejsce na stół tenisowy oraz stojak na rowery) wraz z miejscem wypoczynku i rekreacji (ławeczki) oraz zielenią. Zagospodarowany teren będzie ogólnodostępny dla mieszkańców oraz wszystkich przebywających w miejscowości.Projekt obejmuje wykonanie m.in.:

1. Zagospodarowanie terenu w ramach którego  przewidziano:
- Niwelacje terenu pod  „mini park”
- Wymianę ogrodzenia 70 mb. z furtką 1 szt.  i bramą dwuskrzydłową  1 szt.
- Wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej
- Zakup i montaż masztów flagowych     2 szt.
- Zakup i montaż stołu do tenisa           1 szt.
- Zakup i montaż donic z drzewami alejowymi 4 szt.
- Zakup i montaż ławeczek: dwustronne 2 szt., jednostronne 3 szt.
- Zakup i montaż koszy na śmieci 2 szt.
- Zakup i montaż stojaka rowerowego na 10 stanowisk  1 szt.
- Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1 szt.
- Nasadzenie zieleni
- Zakup: lornetek - szt. 2, pojemników do questingu - szt.5, tablicy -mapy oraz mobilne lamp solarnych  w    kształcie kamienia - szt.10

2. Organizacja imprezy promocyjnej wraz z zawodami

Wszystkie zaplanowane działania realizowane w ramach projektu wpłyną rozwój turystyki i rekreacji w  naszej gminie oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Całkowity planowany koszt to przeszło 85 tys. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 50 000,00 zł


Planowany termin zakończenia realizacji projektu 25.11.2014 r.


********************************************************************

Podpisanie Umowy z wykonawcą


Po przeprowadzeniu postępowania w formie zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę zadania współfinansowanego ze środków unijnych realizowanego w miejscowości Jasień pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Jasień, nadanie mu funkcji rekreacyjno- wypoczynkowej umożliwiającej rozwój innowacyjnych form turystyki" firmę G-13 reprezentowaną przez Małgorzatę Skweres-Kuchta, Tągowie 11, 77-133 Tuchomie. W dniu 9 lipca 2014 r. podpisana została umowa z w/w wykonawcą.

Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac:  zagospodarowanie terenu
ogrodzenie, tereny utwardzone rozbiórka i obrzeża, plac wjazdowy, ciągi piesze, elementy małej infrastruktury, trawnik,  krzewy, rośliny, zakup lornetek, pojemników do questingu,  tablicy mapy oraz mobilnych lamp solarnych w kształcie kamieni.


Zadanie ukończone zostanie do 15 września 2014 r.  

***************************************************************************


W dniu 15 maja 2014 r. dokonano ostatecznego odbioru prac budowlanych wykonanych w ramach realizacji projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Jasień, nadanie mu funkcji rekreacyjno- wypoczynkowej umożliwiającej rozwój innowacyjnych form turystyki  " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach   programu osi 4 „Leader" działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  w zakresie małych projektów.

Prace wykonano jakościowo bardzo dobrze, estetycznie i bez uwag. Już od teraz mieszkańcy mogą korzystać z miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego powstałego w ramach realizacji projektu.


***************************************************************************

Uroczyste otwarcie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Jasieniu


5 listopada 2014 r. na placu przy Szkole Podstawowej w Jasieniu, odbyło się uroczyste otwarcie odnowionego placu rekreacyjno-wypoczynkowego. Uroczystego otwarcia dokonał wójt gminy Jan Klasa, ks. Proboszcz  Mariusz Łącki, dyrektor SP Jasień Danuta Toporek, radny gminy Stefan Czapiewski oraz panie z stowarzyszenia Koło Gospodyń Barwy Rokit. W ramach otwarcia odbyła się impreza  promocyjna podczas której wystąpił zespół kaszubski Jasień oraz odbyły się zawody questingowe.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego