Mydlita - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Mydlita

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2017


Remont drogi w Mydlicie


Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał prac przy  remoncie drogi Mydlita Górna - Owczarnia.


Prace polegały na poszerzeniu koryta drogi, wyrównaniu podkładu - wierzchniej warstwy nawierzchni, ułożenie warstwy betonu klasy C 25/30 o grubości 15 cm, zagęszczenie  nawierzchni, umocnienie poboczy z kruszywa, wałowanie poboczy.

Ułożono 240 mb. nowej betonowej nawierzchni o szerokości 3,5 mb.

Koszt prac wyniósł  35.461 ,- zł z czego fundusz sołecki dofinansował prace w kwocie 8.000,- zł.

____________________________________________________________________________________

Budowa zatoki autobusowej w Mydlicie

Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył prace przy budowie zatoki autobusowej i części chodnika w miejscowości Mydlita. Prace polegały na rekonstrukcji starego chodnika oraz dobudowania nowego odcinka. Całoś
ciowy koszt w wysokości 32. 589,- zł został sfinansowany z 50% udziałem Starostwa. Pozostałą część kosztów poniosła Gmina i Fundusz sołecki.

____________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mydlita - Rutka


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał częściowe prace przy utworzeniu nowego koryta drogi w miejscowościach Mydlita i Rudka. Od kilkudziesięciu lat odcinek drogi (ok. 250mb) był używany w tradycyjny sposób, korzystny do ułożenia terenu
, przebiegał on częściowo na prywatnej działce.

W celu uregulowania własności działek, aby nie wchodzić w koszty tworzenia nowego odcinka drogi, ze strony Urzędu Gminy, przygotowaliśmy pakiet propozycji do zastosowania ewentualnej wymiany lub zapłaty. Niestety napotkaliśmy na jednoznaczne stanowisko iż nie są brane żadne możliwości porozumienia i żadne z ewentualnych propozycji nie są brane pod uwagę.


Zmuszeni zostaliśmy do ponownego geodezyjnego wytyczenia działek i przeprowadzenia prac wstępnych przy uformowaniu nowego przebiegu koryta drogi.

Koszty geodezyjne wyniosły 2.500,- zł natomiast prace sprzętem
wraz z gruzobetonem 12.070,-
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego