Wniosek - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wniosek

Fundusze UE > 2012 > WFOŚ > Park Kozy
 
 
 
 

Wniosek na realizację zadania pn.: " Rewitalizacja parku wiejskiego w miejscowości Kozy w gminie Czarna Dąbrówka"  został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji w kwocie  48 000,00 zł.

Kosztorys rewitalizacji parku opiewa na ok. 60 000,00 zł, różnica zostanie pokryta z własnych środków gminy.

Celem projektu jest szeroko pojęta ochrona całego założenia parkowego i zachowanie cennej roślinności poprzez: uporządkowanie całego terenu, odmłodzenie krzewów, uregulowanie ruchu pieszego, wydzielenie miejsc wypoczynku i wprowadzenie roślinności rodzimej z gatunków odpowiednich dla tego środowiska.

Projekt obejmuje elementy małej architektury -  ławek parkowych ale przede wszystkim wprowadza się zieleń niską -krzewy liściaste w luźnych skupinach ( kalina, trzmielina, bez koralowy, róża pomarszczona) lub jako żywopłoty formowane(grab pospolity, tawuła), które wprowadzą ład w całym założeniu parkowym i uregulują ruch pieszych oraz zabezpieczą teren przed  dewastacją. Kilka drzew i krzewów iglastych takich jak świerk pospolity i cis pospolity wprowadza się jako uzupełnienie kompozycji. Barwinek i bluszcz pospolity - rośliny zimozielone i cieniolubne posadzone w miejscach narażonych na wydeptywanie poprawią estetykę i podkreślą charakter dawnego parku.

Dobór roślinności:

Drzewa liściaste i iglaste
1.Quercus robur- świerk pospolity                      1 szt.
2.Picea bies - świerk pospolity                           2 szt.


 Krzewy liściaste i iglaste
1.Viburnum lantana- kalina hordowina                           8 szt.
2. Euonymus europaea - trzmielina pospolita              23 szt.
3. Philadelphus coronarius - jaśminowiec wonny          3 szt.
4. Rosa rugosa- róża pomarszczona                             80 szt.
5. Taxus baccata - cis pospolity                                     6 szt.
6. Lonicera xylosteum- suchodrzew pospolity              20 szt.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego