Kozy - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kozy

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2016Remont drogi w Kozach

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont 100 metrów bieżących drogi w miejscowości Kozy. Prace polegały na wykonaniu koryta jezdni, ułożenia podsypki żwirowej, wałowaniu, ułożeniu 15 cm warstwy nawierzchni cementowej wysokiej klasy betonu, obsypanie poboczy na szerokości 1 mb kruszywem oraz  wałowanie poboczy.


Taką technologię zastosowaliśmy po raz pierwszy w naszej Gminie. Jeśli ocena użytkowa korzystających z jezdni i stanu technicznego będzie pozytywna to chcielibyśmy obecną technologię budowy dróg płytami "Jumbo"  zastąpić  takim sposobem układania nawierzchni dróg gminnych.


Prace kosztowały 27.982,- zł  z czego Rada Sołecka dofinansowała przedsięwzięcie ze swojego funduszu z  roku 2015 w kwocie 7.000, - zł  i z bieżącego roku 3.000, -

___________________________________________________________________________


Sukces w
wnioskach na remonty dróg


Ostatnie decyzje dotyczące finansowania ze środków unijnych  złożonych wniosków na remonty dróg przyniosły nam pozytywnie zaskakujące , niespodziewane rozstrzygnięcia.

Na sześć opracowanych wniosków wszystkie uzyskały pozytywną opinię i zostaną zrealizowane w najbliższych dwóch latach.


To wspaniałe uznanie fachowości i zaangażowania całej administracji naszego urzędu, a zwłaszcza referatu Projektów Unijnych, Budownictwa, Finansów.


Największe uznanie uzyskał projekt napisany ze Starostwem ,,Remont drogi Kozin-Kozy”. Wypracowany został w 1999 roku kiedy byłem radnym powiatowym, ciągle odkładany z realizacją ze względu na brak środków finansowych. Realizację tego zadania wypracowaliśmy wspólnie z byłym Starostą P.J. Trzebiatowskim w 2012r. kiedy zostało zlecone wykonanie projektu tego zadania. Nowy Starosta
P. L. Waszkiewicz podtrzymał wypracowana dotychczas współpracę i pomysł na realizacje i sfinansowanie tej inwestycji. Decyzja została ukierunkowana na PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), gdzie w rankingu konkursowym realizacja tego przedsięwzięcia miała możliwość osiągnięcia najwięcej punktów z pośród pozostałych propozycji powiatowych.


Obecna pozytywna ocena wniosku to sukces pracy wydziałów w Urzędach i pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, którzy wniosek skonstruowali.


Wymienione zadanie i ,,Remont drogi Kozin-Kozy” zostanie dokonany na długości 3100mb. W jego zakresie będzie całkowite, na całej długości poszerzenie drogi o 1,5mb. W miejscowości Kozin przebudowie ulegnie zatoka autobusowa. Wzdłuż miejscowości (ok.300mb) wykonany zostanie jednostronnie chodnik dla pieszych.


W miejscowości Kozy droga ulegnie poszerzeniu o 1,5mb. Po obu stronach jezdni zostaną ułożone nowe chodniki. Całość drogi będzie odnowiona. Wszystkie posesje pozyskają nowe wjazdy.
Ze względu na ograniczenia finansowe w PROW prace wg projektu zakończą się na wysokości przystanku. Liczymy na oszczędności po przetargowe i przy wspólnym udziale finansowym Starostwo planuje prace te zakończyć na wysokości P. Wolski i Toczek.


Na podobna kwotę opiewają wnioski, które sporządzać mogły samodzielnie Samorządy. Dobrą pracą wykazały się nasze wydziały Projektów Unijnych i Budownictwa.


Opracowaliśmy pięć projektów na odcinki, które wpisywały się w warunki konkursu:
1. Czarna Dąbrówka-ul. Jeziorna
2. Czarna Dąbrówka-ul. Ogrodowa
3.  Mikorowo-od drogi Powiatowej w kierunku OSP i szkoły
4. Zawiaty- od drogi wojewódzkiej do Ośrodka Wypoczynkowego
5. Nożyno-wewnętrzna od Sali wiejskiej w kierunku rybakówki

Ad. 1 Czarna Dąbrówka ul. Jeziorna:
-ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości 411mb
-wykonanie chodnika na długości 171mb
-odwodnienie 561,5mb
-wykonanie zjazdów z kostki polbrukowej
Termin wykonania 2017r.

Ad.2 Czarna Dąbrówka ul. Ogrodowa:
-przebudowa całkowita 335mb
-ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości 335mb
-wykonanie zjazdów z kostki betonowej
Termin wykonania 2017rok.

Ad.3 Droga wewnętrzna Mikorowo:
-przebudowa drogi 512,63mb
-odwodnienie 457,2mb
-przebudowa chodnika 205,6mb
-nawierzchnia asfaltowa
Termin wykonania 2017r.

Ad.4 Droga do miejscowości Zawiat:
-przebudowa drogi 1.105mb
-odwodnienie drogi 752mb
-progi zwalniające 6szt.
-nawierzchnia asfaltowa
Wykonanie 2017r.

Ad.5 Droga wewnętrzna Nożyno:
-przebudowa całkowita 349mb
-budowa chodnika wraz z zjazdami 349mb
-wykonanie nawierzchni z kostki polbruk – starobruk
Termin wykonania 2017rok.

____________________________________________________________________________________


Nowy wodociąg w Kozach


W dniu 14 lipca b.r. Zakład Gospodarki Komunalnej przejął do eksploatacji  wodociąg w miejscowości  Kozy, który został  wykonany w ramach inwestycji gminnej.
Wykonawcą inwestycji był wyłoniony w przetargu  zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych M. Wenta z Mikorowa. Inspektorem nadzoru była firma PROMIS M. Lopato z Bytowa.
W ramach prac ułożono 3123 mb rur o średnicach 90, 63, 50, 40, 20, 25 . Wykonano 52 studnie wodomierzowe
.

Inwestycję wykonano łącznie za kwotę 255.577,- zł.

___________________________________________________________________________

Przetarg na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kozy


W dniu 07.04.2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kozy”. Do przetargu przystąpiło aż 19 oferentów. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę Usługi Wodno-Kanalizacyjne i C.O. Marek Wenta z Mikorowa.

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto  219 899,99 zł.
Zamówienie obejmuje wykonanie nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Projekt przewiduje wykonanie wodociągu rozdzielczego o długości 1482 mb oraz przyłączy wodociągowych do posesji o łącznej długości 1290 mb wraz z montażem nowych wodomierzy.


Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 18.04.2016 r. Prace związane z budową wodociągu mają zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2016r.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego