Wargowo - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wargowo

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2015 > Sołectwa 2


Remont drogi w Drążkowie

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont drogi w m. Drążkowo, sołectwo Wargowo. W ramach remontu na długości  230 mb. Wykonano uprofilowanie drogi, wykonanie rowów odwadniających , ułożenie kruszbetonu, wałowanie. Koszt prac wyniósł  15.189,11 zł.

____________________________________________________________________________________

Remont drogi w sołectwie Wargowo

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont drogi w sołectwie Wargowo do miejscowości Wargówko w kier. P. Okuniewskich. Prace obejmowały uprofilowanie koryta drogi wykonanie podsypki żwirowej i ułożenie płyt "Jumbo"  na wjazdach oraz na odcinku 2
50 mb. Pozostała część drogi ok 300 mb zostanie ułożona w tej samej technologii w przyszłym roku. Całość prac została wyceniona na kwotę 49.443.-

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego