Poznaje i Rozwijam - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Poznaje i Rozwijam

Fundusze UE > 2012 > SPwB
 
 
 
 


Stowarzyszenie Loko-Motywa otrzymało dotację ze Starostwa Powiatowego
w Bytowie w kwocie 2.900,00 zł z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na projekt pod nazwą "Poznaję i rozwijam się przez sztukę".
Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Czarnej Dąbrówce. Za prawidłową realizację projektu odpowiedzialna będzie Lucyna Dera.

W ramach realizacji programu zamierzamy utworzyć przy Centrum Informacji Turystycznej koło zrzeszające lokalnych twórców i artystów. Będą organizowane regularne spotkania z twórcami. Na spotkaniach artyści będą wymieniać się doświadczeniami, zostanie opracowany folder promujący lokalnych twórców i artystów.

W lipcu w czterech miejscowościach naszej gminy odbędą się trzydniowe warsztaty z różnych dziedzin (np. fotografia, wikliniarstwo, rzeźba, malarstwo, szydełkowanie), w których uczestniczyć będą dzieci i młodzież z gm. Czarna Dąbrówka - ok.60 osób. Przez trzy dni każda grupa będzie miała intensywne zajęcia z lokalnymi twórcami, artystami z zakresu jednej dziedziny. Warsztaty będą organizowane na terenie naszej gminy w formie biwaków. Po warsztatach wszyscy uczestnicy spotkają się w Centrum Informacji Turystycznej i wspólnie przygotują wystawę prac, które powstaną podczas warsztatów. Podczas letnich warsztatów nie zabraknie dla uczestników elementów wypoczynku i walorów turystycznych. Chcemy, aby dzieci spędziły czas również w formie aktywnego wypoczynku np. wycieczki rowerowe , Nordic Walking, kąpiele, windsurfing, kajaki, gry i zabawy integracyjne.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego