Bochówko - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Bochówko

Inwestycje 2018


Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Bochówku

W dniu 12 lipca 2018 roku odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Bochówko, na którym wybrano nowego Sołtysa i nową Radę Sołecką.

W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 99 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 11 mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgłoszono jednego kandydata Pana Bogdana Szutę, który otrzymał 10 głosów.

Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Pan Roman Drywa, Pani Alina Stencel i Pani Dorota Lindstedt.
Wybranemu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej życzymy wielu sukcesów w społecznej działalności na rzecz mieszkańców Sołectwa Bochówko

Sporządziła Aldona Drywa

__________________________________________________________________________________________________


Marzenia się spełniają!


W czwartek 7 czerwca 2018 r. w miejscowości Bochówko dokonano otwarcia i przekazania mieszkańcom terenu integracyjno-rekreacyjnego wykonanego w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie rekreacyjne przestrzeni publicznej w miejscowości Bochówko”.


Tego dnia odwiedzili nas cudowni ludzie, którzy przyczynili się do jego powstania. Przede wszystkim byli to Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, przedstawiciele Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Barwy Rokit, Pani Agnieszka Ciszewska- Kierownik Referatu Programów Unijnych, radny Miron Pobłocki.


Symbolicznego aktu przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Jan Klasa oraz Sołtys Sołectwa Bochówko Dorota Lindstedt. W krótkim wystąpieniu Wójt Gminy Czarna Dąbrówka życzył wszystkim mieszkańcom miłego spędzania czasu w tak urokliwym miejscu, a dzieciom radości i bezpiecznego spędzania czasu na placu zabaw.


Podczas uroczystości strażacy z OSP Czarna Dąbrówka zaprezentowali także pokaz skutków gaszenia oleju za pomocą wody. Nie trudno sobie wyobrazić jakie konsekwencje niesie za sobą takie działanie w domu.


W ramach zrealizowanego zadania powstało ogólnodostępne miejsce do rekreacji, wypoczynku i spotkań mieszkańców miejscowości Bochówko i okolic wyposażone m.in. w :
1. Plac zabaw : bujaki sprężynowe,, zestaw np. typu twierdza – 1 szt., piramida linowa – 1 szt.,
piaskownica – 1 szt., kosz na śmieci – 1 szt.,  stojak na rower – 1 szt.   
2. Zadaszony teren z ławkami;
3. Miejsce na ognisko - palenisko wyłożone kamieniami polnymi
4. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem

Zadanie to zostało dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt projektu to kwota 263 407,84zł, w tym dofinansowanie na poziomie 97 %.

Sporządziła Aldona Drywa  


____________________________________________________________________________________

Budowa placu rekreacyjnego w Bochówku

Jesień ubiegłego roku poprzez obfite opady deszczu sprawiała nam wiele problemów przy wykonawstwie projektów unijnych. Ze względu na podmoknięty teren prace estetyzacyjne na  realizowanym zadaniu budowy placu rekreacyjno sportowego  kończone były wiosną bieżącego roku.

Bieżący rok z kolei od wiosny raczy nas suszą. Będzie z pewnością potrzeba ponownego dosiewania trawy i skuteczniejsza jej pielęgnacja.

Uroczyste otwarcie inwestycji planowane jest przez sołectwo na 7 czerwca 2018 roku.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego