Nożyno - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nożyno

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2012 > Sołectwa 2

Budowa Placu Zabaw

Wartość projektu:  38769,60 zł w tym dotacja 22.000,00 zł
Lokalizacja: Nożyno ( przy Zespole Szkół w Nożynie)


Planowana operacja zakłada budowę placu zabaw w miejscowości Nożyno, w ramach projektu wykonane zostaną m.in. takie prace jak: przygotowanie terenu pod plac zabaw, wykonanie ogrodzenia z furtką, zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz urządzeń małej architektury. W skład wyposażenia placu wejdą następujące urządzenia zabawowe:

a) urządzenia podstawowe pojedyncze: piaskownica, sprężynowce - 2 szt., belka balansująca, huśtawka wagowa oraz huśtawka podwójna;

b) zestaw zabawowy składający się z elementów m.in.: zjeżdżalnia ocynkowana prosta, zjeżdżalnia, wieże, mostki wiszące, koci grzbiet z liną, schody, drabinka, ścianka wspinaczkowa, ścianka linowa.

c) zestaw zręcznościowo- czworokątny

d) zakupione zostaną również urządzenia małej architektury tj.: 2 ławki, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna -regulaminowa, stojak na rowery.

Projekt ma na celu stworzenie placu zabaw: bezpiecznego, atrakcyjnego, wszechstronnie rozwijającego dzieci oraz ogólnodostępnegoWykonanie nowych nawierzchni chodnikowych i
uporządkowanie terenów zielonych
we wsi Nożyno:

Wykonanie chodnika na odcinku 33 m o szerokości 3,5 m i placu o wymiarach 7,6 m x 4,5 m przy Remizie OSP w Nożynie. Zakres prac obejmował: rozebranie starej nawierzchni chodnikowej i obrzeży, wykonanie koryta i nowej zagęszczonej mechanicznie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 10 cm, ustawienie krawężników, ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Łącznie powstało ok. 150 m2 nowej nawierzchni chodnikowej.

Wykonanie chodnika za Zespołem Szkół w Nożynie. Prace obejmowały: ustawienie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych, wykonanie koryta, usypanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 10 cm oraz ułożenie nowej nawierzchni chodnikowej wraz z podjazdami z kostki brukowej o łącznej powierzchni 416 m2. W ramach prac uporządkowano przyległe rowy oraz tereny zielone usuwając z nich zarośla i krzaki. Na powstałej przestrzeni usypano warstwę ziemi urodzajnej i zasiano trawę.
Prace estetyzacjyjne  

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace estetyzacjyjne  przy  boisku piłki
plażowej w m. Nożyno. Prace obejmowały uformowanie skarpy, ułożenie kasetonów
betonowych oraz ułożenia kamienia. Koszt prac wyniósł 9.044,53 zł
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego