Bochowo - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Bochowo

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2016


Remont dróg gminnych w miejscowości Bochowo

W dniu 9 listopada podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą a Nadleśnictwem Cewice na wykonanie wspólnego przedsięwzięcia - remontu dróg  gminnych w miejscowości Bochowo  (droga nr 88 na odcinku 160 mb. i nr 94 na odcinku 310 mb.). Nadleśnictwo dofinansuje zadanie na poziomie  64 % kosztów. Zadanie wykona nasz Zakład Gospodarki Komunalnej.


Prace zostaną wykonane jeszcze w bieżącym roku. Koszt zadania przewiduje się na kwotę 63.000,- zł.


____________________________________________________________________________________


Prace przygotowawcze przy wyrównaniu i poszerzeniu drogi  Bochowo- Przeryte - Piaski
 
Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał  prace przygotowawcze przy wyrównaniu i poszerzeniu drogi  Bochowo- Przeryte - Piaski  w kierunku gminy Cewice.


Większy zakres prace przewidziany jest na przyszły rok - 2017. Obejmowały one będą  wywiezienie częściowe gruntu z poboczy, poszerzenie drogi i wstępne formowanie.


Prace na tym etapie wyniosły 10.000,- zł.


____________________________________________________________________________________

Nowy namiot w Bochowie


W ramach Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Bochowo zakupiono namiot w wersji wzmocnionej, kolor biało-niebieski. Namiot będzie wykorzystany podczas organizacji spotkań kulturalnych dla Sołectwa skierowanych do ogółu mieszkańców Sołectwa
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego