Otnoga - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Otnoga

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2013 > Sołectwa 2

Remont drogi w Dębach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce wykonał remont drogi gruntowej w miejscowości Dęby. Prace obejmowały wykonanie rowów odwadniających, wyrównanie nawierzchni, poszerzenia, nawiezienie kruszywa i żwiru, profilowanie oraz mechaniczne zagęszczanie. Koszt remontu wyniósł 28.501,07 zł.

___________________________________________________________________________

Remont mostu w Zawiatach

W dniu 04.11.2013r rozpoczęto remont mostu drogowego w miejscowości Zawiaty. Zakres prac obejmuje: pomalowanie konstrukcji stalowej, wymiana poprzecznic drewnianych o wymiarach 16x20 cm w ilości 14 szt. zamocowanych na dźwigarach stalowych. Na poprzecznicach ułożenie podwójnego podkładu z bali drewnianych o grubości 6 cm ( podkład górny nawierzchni) i 6 cm podkład dolny. Najniższą ofertę na remont złożył Zakład Stolarsko-Budowlany Andrzej Rusiecki z Czarnej Dąbrówki. Wartość prac wynosi 19 683,69 zł.

___________________________________________________________________________

Remont drogi w Dębach

D
okonano dalszego remontu drogi w m. Dęby. na długości 510 mb. Wykonano wyrównania jezdni podsypka a następnie ułożono podkład asfaltowy z domieszka kruszywa. Prace w pełni nie zostały skończone ze względu na niską temperaturę. Termin ukończenia nawierzchni z emulsją asfaltową wyznaczono bezpiecznie do maja 2014 r. Całkowity koszt remontu wyniesie 67.586,- zł. Prace po przetargu prowadzi firma GEOTECH ul przemysłowa 2 z Bytowa.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego