Wysypiska - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wysypiska

Fundusze UE > 2013 > WFOŚ
 
 
 
 ZADANIE POD NAZWĄ „REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ETAP I W MIEJSCOWOŚCI ROKITY”.


Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Rokitach została wykonana:


1. OD DNIA 26.07.2013 R. DO 31.10.2013 R.


2. KOSZT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 336.602,00 ZŁ.


3.
Zrealizowano przy wsparciu finansowym Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU KWOTĄ – 150.000,00 ZŁ. W RAMACH UMOWY NR  WFOŚ/P/60/2013 Z DNIA 06.11.2013 R.

4. WYKONAWCA ZADANIA – SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO – HANDLOWA W ROKITKACH Rokitki 24; 77–
116 Czarna Dąbrówka.

5. REKULTYWACJA OBEJMOWAŁA:
• roboty rozbiórkowe z uporządkowaniem terenu,
• rekultywacja składowiska poprzez wykonanie :
 - warstwy wyrównującej z piasku i pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
 - wykonanie warstwy odgazowującej ze żwiru grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
 - warstwy izolacyjnej z gliny grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm
 - warstwy filtracyjnej ze żwiru i pospółki grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
 - warstwy wierzchniej z żyznego gruntu grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

6. W WYNIKU REKULTYWACJI OSIĄGNIETO:

  • efekt rzeczowy – poprzez rekultywację  składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rokity przywrócono grunty do rolniczego wykorzystania o powierzchni 2,12 ha,

  • efekt ekologiczny  - poprzez rekultywację składowiska odpadów komunalnych dokonano odtworzenie sprawności i wartości biologicznej obszaru o powierzchni 2,12 ha. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego