Jasień - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Jasień

Inwestycje 2018


Przebudowa drogi do szkoły w miejscowości Jasień


W dniu 24.08.2018 r. Gmina Czarna Dąbrówka podpisała umowę z Województwem Pomorskim o udzielenie dotacji w kwocie 178 178,00 zł na realizacje zadania pn. „Przebudowa 205 m drogi gminnej w miejscowości Jasień”.


W ramach realizacji zadania wykonana zostanie jezdnia o szerokości 5 m mająca nawierzchnię  z kostki betonowej z wydzielonym pasem ruchu dla rowerzystów oraz chodnik z kostki betonowej.


Dodatkowo w ramach zadania zostanie wykonany  przystanek komunikacyjny, przebudowane będzie skrzyżowanie z drogą gminną 3914026 oraz przebudowane zostanie oświetlenie przejścia dla pieszych zlokalizowane w obrębie skrzyżowania dróg.


Obecnie gmina przygotowuje przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

____________________________________________________________________________________


Budowa chodnika w Jasieniu


Starostwo w Bytowie zakończyło zadanie realizowane wspólnie z naszym Samorządem  budowę chodnika ok 250 mb. w sołectwie Jasień. W ramach prac wykonano również zatokę autobusową i parking.


Zadanie jest kontynuacją budowy chodnika do miejscowości Cole.


Wszystkie zadania przy współudziale starostwa określane są w roku poprzedzającym przy tworzeniu konstrukcji budżetu. Duże znaczenie miał tu udział radnego powiatowego Pana Zbigniewa Kosińskiego.
Inwestycja musiała znaleźć poparcie na sfinansowanie poprzez głosowanie rady powiatu. Tak skonstruowana współpraca daje efekt w wykonaniu min dwóch zadań rocznie.


W przyszłym roku zaplanowano dalszą kontynuację zadania. Koszt budowy wyniósł 100.000,- zł z czego połowę sfinansowane zostało przez nasz samorząd.

Wykonawcą była nasza firma z Rokitek SUH
T. Labuda.

____________________________________________________________________________________


Nowe stroje da Zespołu Kaszubskiego ,,Niezabutczi"


W dniu 13 czerwca 2018 roku wspólnie z pracownikami wydziału pozyskiwania środków pozabudżetowych przekazaliśmy 20 nowych strojów zespołowi kaszubskiemu ,,Niezabutczi
" z SP Jasień. W całej nowej ozdobie zespół będzie można obejrzeć w sobotę na szkolnym dniu rodziny a w pełni w nowych układach tanecznych i strojach na ,,Biesiadzie Kaszubskiej,, w Jasieniu 14 lipca.

Na festynie wystąpią gościnnie również nasze pozostałe zespoły kaszubskie z SP Rokity i Czarna Dąbrówka. Festyn od lat poświęcony jest regionalnej tradycji kaszubskiej.


Zespoły zaprezentują prawie 2 godzinna rewie tańca i śpiewu kaszubskiego.


Bedzie Się Działo !!!!
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego