Rokitki - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rokitki

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2014 > Sołectwa 2

Zakup i montaż piłko-chwytu z siatki polipropylenowej

W miejscowości Rokitki dokonano zakupu i montażu piłko-chwytu z siatki polipropylenowej bezwęzłowej na 3 ścianach boiska do piłki nożnej o długości łącznej 80 mb. (odcinki 19m+42 m+19 m) i o wysokości 5 m
. Całkowita wartość zadania to kwota 16 742,76 zł. Całość zadania została sfinansowana ze środków darowizny udzielonej przez firmę Saponis Investments.

___________________________________________________________________________

Remont nawierzchni asfaltowej w Rokitkach

Zakończono prace przy remoncie drogi Rokitki /izba pamięci/ - Rokitki
/przystanek/ o długości 500 mb. Jest to kolejna kontynuacja naprawy drogi od granicy gminy Cewice -Bochówko-Rokitki.

Trwają negocjacje ze Starostwem Lębork na sfinansowanie ok 500 mb odcinka do drogi wojewódzkiej 212. W ubiegłym roku Starostwo Lębork odmówiło przeprowadzenia tam prac.


Prace zostały sfinansowane w wyniku porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych, na nasz koszt 30.000,- zł , który obejmuje również odcinek od skrzyżowania /droga wojewódzka 211/ do m. Rokity odcinek 200 mb.


Trwają rozmowy pomiędzy Starostwem a BNK na sfinansowanie naprawy odcinka drogi Rokitki do skrzyżowania Rokity /211/.

___________________________________________________________________________

Wykonanie wraz z dostawą i montażem altany w miejscowości Rokitki

W dniu 24 lipca 2014 roku dokonano odbioru końcowego robót ”Wykonanie wraz z dostawą i montażem altany w miejscowości Rokitki”. Wykonawcą robót była firma: Usługi Stolarskie Karol Stricker, 77-123 Rokity 36b. Wartość odebranych robót wynosi: 9 999,90 zł. brutto – całość zadania została sfinansowana z funduszu sołeckiego Sołectwa Rokitki.


____________________________________________________________________________________

„Wykonanie renowacji placu rekreacyjno-integracyjnego we wsi Rokitki”


W dniu 21 lipca 2014 roku dokonano odbioru robót na podstawie zlecenia na wykonanie renowacji placu rekreacyjno-integracyjnego we wsi Rokitki poprzez umocnienie skarpy na działce nr 7 płytami ażurowymi typu Meba i opornikiem betonowym w ilości 40 mb

Wartość robót wynosi: 7 980,00 zł. brutto

„Zagospodarowanie stawu w miejscowości Rokitki”

W dniu 10 lipca 2014 roku dokonano odbioru robót polegających na zagospodarowaniu stawu w miejscowości Rokitki, w zakresie:

1.      Roboty przygotowawcze
2.      Ścieżka z kostki betonowej gr 6 cm
3.      Dostawa i montaż elementów małej architekturo
4.      Pomost
5.      Zieleń
6.      Tablice informacyjne
7.      Lampa solarna
8.      Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

Wartość odebranych robót wynosi: 46 015,33 zł.

Wykonawcą robót: „Wykonanie renowacji placu rekreacyjno-integracyjnego we wsi Rokitki” oraz „Zagospodarowanie stawu w miejscowości Rokitki” była Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Rokitkach, Rokitki 24,
77-116 Czarna Dąbrówka.

Całość robót została sfinansowana w ramach udzielonej darowizny przez firmę Saponis Investments Sp.zo.o

___________________________________________________________________________

Festyn Rodzinny w Rokitkach

19 lipca 2014r. w Rokitkach odbył się coroczny festyn rodzinny, który zgromadził całe rodziny nie tylko z Rokitek ale i z sąsiednich wiosek. Festyn połączony był z oficjalnym otwarciem zagospodarowanego stawu w centrum wsi, Którego otwarcia dokonała przedstawicielka firmy BNK Polska, Wójt Gminy Jan Klasa, Przewodniczący Rady Gminy Józef Natkaniec oraz Sołtys Kazimierz Mielewczyk.

Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych, którzy mogli do woli korzystać z trampoliny, basenu z kulkami oraz dmuchanego zamku. Wolontariusze przygotowali atrakcyjny  program gier i zabaw w którym uczestniczyły wszystkie dzieci, a w nagrodę otrzymywały drobne prezenty.
Natomiast strażacy OSP z naszej gminy zaprezentowali sfinansowany  przez firmę BNK Polska, swój nowy samochód strażacki który będzie służył w OSP Rokity. Strażacy przygotowali również dodatkową atrakcje dla najmłodszych- pokaz wozów i sprzętu strażackiego a także trafiania do celu wodą z węża strażackiego. Zakończeniem festynu była tradycyjnie  zabawa taneczna do której przygrywał zespół "CAROS" z Rokitek.

Całość prac oraz festyn sfinansowany był z środków firmy BNK Polska, Indiana Investments, Saponis Inwestments.


___________________________________________________________________________

Zagospodarowanie stawu

W dniu 08 maj 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie stawu w m. Rokitki". Do przetargu stanęły dwie firmy a wygrał nasz przedsiębiorca z Rokitek
- Spółdzielnia Usługowo Handlowa P. Tadeusza Labudy, który zaoferował cenę wykonania na kwotę 46.015,33 zł.

Zadanie zostanie wykonane do końca m-ca lipca b.r. W zakresie prac znajduje się : bagrowanie stawu, ścieżka z kostki polbruk, pomost, nasadzenia kwitnącymi krzewami,
tuja, bez, forsycja, tablica informacyjna, dwie lampy solarne, trzy ławki, dwa kosze na śmieci, jeden stół drewniany. Również zostanie obłożona płytami skarpa przy istniejącym placu rekreacyjnym.

Całość zadania sfinansowała firma BNK POLSKA, INDIANA INVESTMENTS, SAPONIS INWESTMENTS.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego