Oczyszczalnie Przyd. - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Oczyszczalnie Przyd.

Fundusze UE > 2015 > WFOŚiGW
 
ZREALIZOWANE ZADANIE W 2015 R DOFINANSOWANE PRZEZ:ZADANIE POD NAZWĄ „UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE O ZABUDOWIE ROZPROSZONEJ W GMINIE CZARNA DABRÓWKA ETAP II”Realizacja zadania obejmowała dostawę i montaż 50 przydomowych oczyszczalni ścieków:

1. OD DNIA 07.01.2015 R. DO 30.07.2015 R.


2. KOSZT REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 805.234,71 ZŁ.


3. ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU KWOTĄ – 640.000,00 ZŁ. W RAMACH UMOWY NR  WFOŚ/P/15/2015 Z DNIA 06.05.2015 R.


4. WYKONAWCA ZADANIA: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ”KRZYŚ” KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI JARANOWO 22, 87 – 704 BĄDKOWO


5. W WYNIKU REALIZACJI OSIĄGNIETO:

  • efekt rzeczowy – montaż 50 przydomowych oczyszczalni ścieków,

  • efekt ekologiczny:

 1. Uregulowano gospodarkę ściekową w 50 gospodarstwach domowych obejmując 279 osób.
 2. Wyłączono z eksploatacji  50 zbiorników bezodpływowych.
 3. Zlikwidowano zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.
 4. Zlikwidowano zagrożenia zanieczyszczenia zasobów wody pitnej.
 5. Zapewniono poprawę  stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków oczyszczonych do gruntu spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 137 poz. 984) – potwierdzają to badania  ścieków z dnia 05.08.2015 r.
 6. Zapewniono w porównaniu ze zbiornikami bezodpływowymi poprawę: stanu środowiska, niższe koszty eksploatacyjne, większa wygoda dla użytkowników.

Odnośnik do strony Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Gdańsku  www.wfosigw.gda.pl.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego