Rokity plac - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rokity plac

Fundusze UE > 2014 > PO RYBY
 


"Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku z elementami małej architektury, miejsc parkingowych wraz  z ścieżkami i drogami dojazdowymi
przy jeziorze w miejscowości Rokity ".


W dniu 06.11.2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr 00710-6173-SW1101596/12/14 na realizację projektu pn.:” Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku z elementami małej architektury, miejsc parkingowych wraz  z ścieżkami i drogami dojazdowymi przy jeziorze w miejscowości Rokity " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.

W ramach projektu zostanie wykonany remont i modernizacja miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze w miejscowości Rokity.

Projekt obejmuje wykonanie m.in.:
1. Placu z zadaszoną sceną
2. Schodów  terenowych
3. Podjazdu dla osób niepełnosprawnych
4. Murków i klombów,
5. Stołów drewnianych z ławkami – 11 szt.
6. Lamp solarnych – 5 szt.
7. Pomostu  pływającego -1szt


Wszystkie zaplanowane działania realizowane w ramach projektu wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej oraz estetyki miejscowości Rokity. Operacja ma bezpośredni wpływ na promocję dziedzictwa kulturowego naszej gminy. Projekt oddziaływać będzie na zarządzanie środowiskiem naturalnym oraz gospodarowaniem jego zasobami.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu 31.08.2014 r.


******************************************************

Podpisanie Umowy

W dniu 9 maja b.r. podpisana została umowa na wykonanie zadania, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w miejscowości  Rokity pod nazwą "Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku z elementami architektury".

Zadanie w kosztorysie opiewało na sumę 421.884,- zł , po przetargu najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Usługi Budowlane A. Dzienisz z Borzestowskiej Huty wynoszącą 357.901,- zł.
Zadanie obejmuje: budowa placu ze sceną, schody terenowe, podjazd dla niepełnosprawnych, murki, klomby, zadaszona scena, stoły drewniane z ławkami szt. 11, lampa solarna szt. 5, pomost pływający szt. 1.

Zadanie ukończone zostanie do 30 czerwca 2014 r.
******************************************************

Odbiór

Dokonano ostatecznego odbioru prac przy realizacji wniosku - budowy placu rekreacyjno-wypoczynkowego w  Rokitach. Prace wykonano jakościowo bardzo dobrze, estetycznie i bez uwag. Już od teraz mieszkańcy mogą korzystać z pomostu i alejek spacerowych a w chwili wypoczynku pod estetyczną wiatą.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego