CIT - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

CIT

Fundusze UE > 2011 > RPO dla WP
 
 
 
 Nazwa projektu
: Zintegrowany system informacji turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego pierścienia wraz z kampanią promocyjną w Czarnej Dąbrówce – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Partner wiodący: Starostwo Powiatowe  w Kartuzach

Inwestor: Gmina Czarna Dąbrówka

Wykonawcą robót budowlanych jest PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARIAN BEDNARSKI UL. OBROŃCÓW WYBRZEŻA 10C/113, 80-398 GDAŃSK

2. Postęp rzeczowy realizacji projektu:

  • 17.09.2010r. zostały rozpoczęte prace budowlane związane z BUDOWĄ CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ – BRAMY KASZUBSKIEGO PIERŚCIENIA I ETAP zadanie zlokalizowane jest na działkach nr 2/4; 2/7; 257 obręb Czarna Dąbrówka na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę z dnia 24.06.2009r. znak AB.IB-7351/36/2009/C Decyzja Nr 250/2009/C planowany termin zakończenia robót budowlanych 30.06.2011r.

  • Na dzień 12.05.2011r. wykonano – stan surowy budynku ze stolarką okienną oraz pokrycie dachem, aktualnie trwają prace związane z:

elewacją budynku
- instalacjami wewnętrznymi
- zagospodarowaniem terenu
- robotami wykończeniowymi
W uzgodnieniu z Partnerem Wiodącym dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenie do 30 czerwca 2011r.

2.Postęp finansowy realizacji projektu:

  • Koszty kwalifikowane na dzień 10.05.2011r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 60.390,00zł. otrzymano dofinansowanie w wysokości 38.891,20zł

  • Koszty nie kwalifikowane związane z etapowaniem zadania, przygotowania terenu, przyłącze energetyczne na dzień 10.05.2011r. wydatkowano 45.796.,05zł (w tym 13.669,00zł. w roku 2009, pozostałości w 2010r.).

  • Zgodnie z zawartymi umowami na roboty budowlane, nadzór, dostawę sprzętu, płatność nastąpi w miesiącu lipiec 2011r.


3. Koszt całości zadania z uregulowaniem do końca lipca 2011r.:


Opis

Koszty łączne - brutto

Wykonawca robót budowlanych

1088248,50

Nadzór Inwestorski

16323,73

Wyposażenie

85483,80

Sprzęt komputerowy

14556,27

Razem

1.204.612,30

Koszty kwalifikowane

1.112.746,80

Dofinansowanie

702.783,78

Środki własne

501.828,52

  •  Roboty dodatkowe ujawnione w trakcie realizacji zadania - są w trakcie wyceny.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego