Fotowoltaika - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Fotowoltaika

Fundusze UE > 2017 > RPO 2014-2020
 











































SUKCES PROJEKTU „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”!!!


Gminą Czarna Dąbrówka, Tuchomie i Borzytuchom otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”. Wniosek został złożony w ramach działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii RPO WP na lata 2014-2020 liderem projektu jest Borzytuchom.

Wniosek złożony w styczniu ubiegłego roku osiągnął bardzo wysoką czwartą lokatę na liście rankingowej i jako jeden z nielicznych wniosków został wybrany do dofinansowania. Decyzję taką podjął 19.07.2018 Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdzając listę wniosków po rozstrzygnięciu konkursu.

W ramach projektu gmina Czarna Dąbrówka zamontuje instalację fotowoltaiczną na hydroforniach: w Kozach, Mikorowie, Nożynie, Wargowie, oczyszczalni w Jasieniu, Karwnie, Podkomorzycach, SUW Czarna Dąbrówka, SUW Jasień, SUW Rokity oraz przepompowni w Podkomorzycach a u 123 beneficjentów z terenu naszej gminy zamontowane zostaną różnego typu instalacje OZE tj. panele fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła i kotły na biomasę. Urządzenia wpłyną na ochronę przyrody i środowiska oraz przyniosą korzyść ekonomiczną wszystkim beneficjentom.

Łącznie na terenie gminy Czarna Dąbrówka na posesjach należących do mieszkańców gminy zainstalowanych zostanie 123 instalacji OZE, w tym: 71 kolektorów słonecznych, 18 instalacji fotowoltaicznych, 21 kotłów na biomasę i 13 pomp ciepła.


W roku bieżącym nastąpią prace przygotowawcze i organizacyjne i być może wyłonienie Wykonawców  robót. W przyszłym roku natomiast nastąpi instalacja urządzeń.

Przedmiotem całości projektu jest montaż instalacji OZE (fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę) w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkalnych.
Projekt przewiduje montaż 432 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie w tym: 73 instalacje fotowoltaiczne o mocy od 3,0 kWp do 5,0 kWp; 253 instalacje solarne o mocy od 3,658 kW do 5,487 kW; 39 instalacji pomp ciepła o mocy od 12 kW do 25,6 kW oraz 67 instalacji kotłów na biomasę o mocy od 12 kW do 28 kW.

Ponadto w ramach projektu przewiduje się montaż 33 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w tym: 24 instalacje fotowoltaiczne o mocy od 3,0 kWp do 38,4 kWp oraz 9 instalacji pomp ciepła o mocy od 6,0 kW do 43,1 kW.

Szacuje się, że instalacje OZE pozwolą na redukcję emisji 1398,86 Mg CO2 rocznie. W projekcie zainstalowane zostanie 3,65 MW mocy energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 9,9 mln zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków UE wyniesie 6,94 mln zł.








































 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego