Nożyno - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nożyno

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2014 > Sołectwa 2

Zakup ławek i kosza ulicznego


W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nożyno dokonano zakupu ławek i kosza ulicznego. Wartość zadania to kwota 2 203,00 Zadanie przyczyni się do poprawy estetyki sołectwa jak również poprawi warunki życia mieszkańców.

___________________________________________________________________________


Nowe elementy placu zabaw w Nożynie

Zespół Szkół w Nożynie otrzymał nowe elementy placu zabaw dla najmłodszej grupy  przedszkolaków. Sprzęt jest  jednym z elementów dużego projektu unijnego w ramach którego szkoła otrzymała sprzęt audio, mebelki, wyposażenie kuchni, zabawki, wykładziny, za kwotę 170.000,-

___________________________________________________________________________

Remont ciągu pieszo jezdnego w Nożynie

Zakończono realizację projektu  pn."Remont ciągu pieszo jezdnego" w miejscowości  Nożyno za kwotę  niemalże 400,- tyś zł. Projekt unijny został zrealizowany ze środków Lokalnej Grupy Rybackiej .

___________________________________________________________________________

Remont drogi w Nożynie

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont 200 metrowego odcinka drogi w miejscowości  Nożyno. Prace obejmowały ułożenie nawierzchni z gruzobetonu , profilowanie i wałowanie. Prace sfinansowane zostały z funduszu sołeckiego.


___________________________________________________________________________

Uzbrajanie działek budowlanych w Nożynie

Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje inwestycję uzbrojenia pięciu działek budowlanych w miejscowości Nożyno. W drodze porozumienia z inwestorami koszt budowy zostanie pokryty po 50% - przez Gminę i właścicieli działek.


Koszt prac wyniesie 50.000,- zł a prace obejmują :

  • ułożenie kolektora ściekowego 110 mb.

  • ułożenie sieci wodociągowej 140 mb.

  • montaż 5 studzienek wodomierzowych

  • montaż 5 przy-kanalików


___________________________________________________________________________

Remont ciągu pieszo jezdnego w Nożynie


W dniu dzisiejszym 28 lipiec 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg na "Remont ciągu pieszo jezdnego w miejscowości Nożyno”. Do przetargu stanęły dwie firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił P. Dzienisz - Usługi Ogólnobudowlane z Borzestowskiej Huty, oferując kwotę 389.287,o3 zł na planowany kosztorys 459.265,83 zł. Termin wykonania zadania określono na 5 wrzesień 2014 r
Projekt jest realizowany w ramach złożonego wniosku do Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Bytowskie".


W ramach prac zostanie wykonane:

  • ciąg pieszo jezdny o szerokości 4,70mb z polbruku

  • 5 zjazdów, wejście na cmentarz, schody

  • oświetlenie poprzez lampy solarno hybrydowe

  • ławki

  • tablice informacyjne 5 szt

  • kosze na śmieci


___________________________________________________________________________

Budowa ogrodzenia placu zabaw

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał elementy ogrodzenia szkoły i placu zabaw przy Zespole Szkół w Nożynie. Estetyczne ogrodzenie zostało wykonane za kwotę 14.970,-

___________________________________________________________________________

Gruzobeton na podkład pod budowę naszych lokalnych dróg


W czasie dokonywania remontu mostu i modernizacji drogi, chodników w m. Nożyno pozostało sporo materiału rozbiórkowego który przy uprzejmości dzierżawcy P. Karola Konkla były składowane na terenie jego gospodarstwa. W międzyczasie przyjęliśmy tam również materiał po rozbiórce obiektów chlewni i obory po byłym PGR Nożynko. Parę dostaw zrealizowali również pobliscy mieszkańcy.


Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał wyboru firmy która dokonała skruszenia materiału na gruzobeton na podkład pod budowę naszych lokalnych szutrowych dróg. Uzyskaliśmy w taki sposób około 900 ton materiału na nasze drogi. Materiał zostanie zużyty na okoliczne drogi w sołectwach Nożyno i Kleszczyniec.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego