Kozy - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kozy

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2012 > Sołectwa 1


P
race porządkowo - estetyzacyjne

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace porządkowo - estetyzacyjne przy stawie w centrum m. Kozy. Prace obejmowały czyszczenie- bagrowanie stawu, nawiezienie żwiru na wyrównanie powierzchni - terenu. Były to prace przygotowawcze pod realizację  budowy malej infrastruktury przy stawie.

Dalsze prace polegające na postawieniu wiaty, wykonaniu alei spacerowej wokół stawu, nasadzeniu krzewów, obsianie terenu trawą, posadowieniu lamp solarowych oraz ławek drewnianych.


Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


Po procedurze zapytań ofertowych wygrała firma „Florex Sp. z o.o. Zakład urządzania i konserwacji zieleni”. Koszt zrealizowanych prac wyniósł 58.962,04złR
ewitalizacją parku wiejskiego

W miesiącu lipcu zakończono prace związane z rewitalizacją parku wiejskiego w miejscowości Kozy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska , na wniosek gminy przyznał dotacje w/w prace w wysokości 48.000.- zł. Do przeprowadzenia całości prac, w wyniku przetargu, wyłoniona została firma "FLOREKS"  Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni  ze Słupska. W ramach prac wykonano wycinkę zbędnego zakrzaczenia, odchwaszczenie terenu, odtworzenie i wyznaczenie nowych ścieżek, nasadzenie nowych krzewów. Całość przeprowadzonych prac zamknęła się w kwocie 54.120.- zł.
Budowa drogi osiedlowejPrzebudowa drogi


W dniu 19.06.2012r. rozstrzygnięty  został przetarg na przebudowę drogi w m. Kozy (od drogi powiatowej w kierunku hydroforni od gospodarstwa P. Konkol) - 250mb.

Prace przewidują:
- ustawienie oporników betonowych
- wykonanie warstwy odsączającej i pokrywy z kruszywa łamanego
- ułożenie nawierzchni z kostki polbruk 8mm
- wykonanie poboczy

Wartość kosztorysowa prac przewidywała koszt przedsięwzięcia w kwocie 189.162.97zł. Po przetargu koszt przedsięwzięcia wyniesie 114.523.,58zł z czego 85% pokryje dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych w Pruszczu Gdańskim (97.344,55zł).
Przewidywany termin zakończenia prac 30.08.2012r.
Prace realizować będzie Firma Usługowo - Budowlana Witold Cygert Gowidlino
Prace w parku
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego