Bochówko - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Bochówko

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2016


Remont drogi Bochówko - Oskowo


Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku (Starostwo Lębork)  wykonał na odcinku 500 metrów końcowy remont drogi Bochówko - Oskowo.


Był to ostatni odcinek  trwającego remontu drogi Rokity- Oskowo który rozpoczęliśmy trzy lata temu. W całym odcinku 6 kilometrowym swój finansowy udział miało dwukrotnie Starostwo Bytów, Starostwo Lębork również dwukrotnie oraz Gazy Łupkowe (jednorazowe dofinansowanie).


Obecne prace związane były z ułożeniem warstwy 4 cm nawierzchni asfaltowej na szerokości jezdnej 5 m i długości 500 m.

Prace wykonała firma "Dromos" z Kartuz za kwotę 54.000,- zł.


W całkowitym koszcie remontu 95 % całego odcinka Gmina uczestniczyła w dofinansowaniu w wysokości połowy kosztów
.

____________________________________________________________________________________


Budowa oczyszczalni ścieków w Bochówku


W dniu 5 października 2016 roku podpisana została umowa na wykonanie budowy oczyszczalni ścieków w m. Bochówko. Zadanie to  będzie realizowała firma wyłoniona w przetargu – Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "HIRSZ" Stężyca.


 • Termin realizacji zadania określony został na dzień 15 listopad 2016r.

 • Kwota realizacji  inwestycji została określona przez oferenta w wysokości 398.725,- zł.

 • Zadanie będzie realizowane przy  znacznym dofinansowaniu  / 300.000,-

 • 75% /z Agencją Nieruchomości Rolnych w Pruszczu Gdańskim.

 • Obiekt uzyska 36 miesięczny okres gwarancji.


____________________________________________________________________________________


Zakupy  w ramach funduszu sołeckiego


W ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Bochówko zakupiono następujące
produkty:
• zakup środków czystości- 108,51 zł.
• zakup regału- 249,00 zł.
• zakup szafy- 680,00 zł.
• zakup zmywarki-1240,00 zł.
• zakup laptopa i drukarki- 2 918,00 zł.
• zakup 2 zestawów: stół
+ krzesła- 820,00 zł.

____________________________________________________________________________________

G O S P O D A R K A     Ś C I E K O W A


Na chwilę obecną nie można powiedzieć, że mamy w Gminie całkowicie uregulowany problem w temacie gospodarki ściekowej.


Większa połowa gminy posiada kanalizację, a ścieki oczyszczane są w oczyszczalni w Czarnej Dąbrowce. W 2015r. nakładem  2.
420 000 zł  całkowicie zmodernizowana została oczyszczalnia dla miejscowości Jasień, Łupawsko, Cole. Rejon ten bezpośrednio przy jeziorze Jasień dzięki inwestycjom dokonanym 3 lata temu jest również skanalizowany.

Równorzędnie od 2012
r. systematycznie trwa praca nad rozwiązaniem problemu ściekowego dla gospodarstw, które nie mają szans na podłączenie kolektora.

Przeprowadzaliśmy do 2015
r. dwukrotnie program montażu oczyszczalni przyzagrodowych. Zamontowanych zostało 100 oczyszczalni przydomowych nad którymi  piecze sprawuje ZGK.
W bieżącym roku uwagę skupiliśmy na kompleksowej inwestycji (technicznie i finansowo) dla miejscowości Bochówko.


Byłe bloki PGR tej miejscowości posiadały swoja kanalizację podłączoną  ,,pod zbiorczy Inhoff” , którego sposób użytkowania pozostawiał dużo do życzenia.


W konfrontacji ilości zużytej wody a dostarczanych ścieków do oczyszczalni, wynika wprost, iż ścieki te nie są prawidłowo odprowadzane. Takie stwierdzenia pozostawiła nam tez kontrola NIK.


W 2005r. w momencie przejmowania w tej miejscowości infrastrukturę po byłym PGR, Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała gminie 300 tys.zł. na zagospodarowanie tego problemu. Decyzją ówczesnego Wójta środki przeniesiono na inne cele pozostawiając miejscowość Bochówko z nierozwiązanym problemem ściekowym.


Trzy miesiące temu na spotkaniu z mieszkańcami przyjęliśmy przejściowy sposób na prowadzenie w sposób właściwy gospodarki ściekami.


W bezpośrednich spotkaniach, które odbyłem z Dyrektorem ANR wypracowaliśmy drogę pomocową dla unormowania tej sytuacji.


Agencja wyraziła zgodę na współfinansowanie wspólnej inwestycji budowania dla tej miejscowości oczyszczalni ścieków. Taki proces już się dokonuje. Opracowaliśmy dokumentacje i na ta chwilę ogłaszamy już przetarg na wykonawstwo.


Jest to inwestycja p.n. ,, Budowa oczyszczalni ścieków, przebudowa -wymiana kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bochówko”.


W ramach zadania zostanie wykonanych:

 • -510 mb kanalizacji

 • -likwidacja istniejącej kanalizacji wraz z dwoma zbiornikami betonowymi

 • -montaż oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o przepustowości dobowej 13,5m3 ścieków

 • -zagospodarowanie terenu ( wykonanie oświetlenia, ogrodzenia, wjazdów)

Zadanie to ma być zrealizowane jeszcze w bieżącym roku.

Po zrealizowaniu w tym roku tego zadania powracamy do pracy nad programem montażu oczyszczalni przyzagrodowych. Obecnie analizujemy koszt indywidualnej pomocy finansowej, który będę proponował w nowym budżecie na 2017 r.

Na takie przedsięwzięcie czeka jeszcze ok. 100 gospodarstw.

____________________________________________________________________________________

Montaż lamp ledowych


W dniu 27 lipca b.r rozstrzygnięto przetarg na prace związane z montażem dodatkowego oświetlenia w  wyznaczonych przez Rady Sołeckie miejscach.


Oferty złożyły dwie firmy z czego najkorzystniejszą dała firma Instalatorstwo Elektryczne Automatyka Przemysłowa  J. Stolc z Jerzkowic.

Prace montażu lamp ledowych zostaną wykonane za kwotę 34.200,- zł. i obejmowały będą :

 • 1. Sołectwo Bochówko - montaż jednej lampy przy świetlicy wiejskiej

 • 2. Sołectwo Kleszczyniec - montaż dwu lamp, jedna przy przepompowni /droga Kleszczyniec - Osowskie/, druga przy drodze do P.Labuda /Galeria/

 • 3. Sołectwo Kłosy - montaż przy drodze i placu rekreacyjnym.

 • 4. Sołectwo Kozy - montaż lamp w miejscowym parku

 • 5. Sołectwo Mikorowo - montaż szafki elektrycznej z wyjściami i montaż jednej lampy na placu rekreacyjnym

 • 6. Sołectwo Otnoga /Dęby/- montaż  trzech lamp.


____________________________________________________________________________________

Dzień Kobiet w Sołectwie Bochówko


W sobotę 12 marca Dzień Kobiet świętowały mieszkanki Sołectwa Bochówko. Organizatorem imprezy był Sołtys i Rada Sołecka. Spotkanie odbyło się w miłej i serdecznej atmosferze. Przy kawie i słodkim poczęstunku Panie obejrzały przygotowane przez miejscową młodzież przedstawienie. Po inscenizacji przyszedł czas na występ muzyczny Pana Jana Mizgier i jego młodzieży.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom  za przybycie a Panu Janowi Mizgier i młodzieży za piękne przygrywanie.


Sołtys Sołectwa Bochówko
Dorota Linstedt
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego