Rokity - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rokity

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2013 > Sołectwa 1


Budowa świetlicy wiejskiej w Rokitach


Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku służącego integracji społecznej poprzez budowę świetlicy i ścieżki spacerowej wraz z placem zabaw w miejscowości Rokity"- realizacja zadania jest objęta umową pomocy nr 00346-6922-UM1100284/12 w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013

Rozpoczęła się realizacja w/w zadania. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dla zamówienia na zadanie: „ Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku służącego integracji społecznej poprzez budowę świetlicy i ścieżki spacerowej wraz z placem zabaw w miejscowości Rokity" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, złożonych zostało 4 ofert, wybrano ofertę, Zakładu Budowlanego „BIELAWA" która uzyskała 100 punktów - za cenę brutto 993 839,30 zł. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych 30/100 ).

Dnia 12.06. 2013 r. została podpisana umowa z Wykonawcą oraz przekazany został protokólarnie teren budowy. Planowane zakończenie prac to  15 kwietnia 2014 r.

____________________________________________________________________________________


Remont drogi do p. Sywanycz

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał remont drogi Rokity asfalt w kierunku P. Stolc-Sywanycz-Klajna - wybudowania o długości 1500 mb. Remont polegał na wykonaniu profilu drogi, rowów odwadniających, przepustów, częściowym ułożeniu płyt betonowych na długości 50 mb, ułożeniu na całości kruszywa 10 cm. Całość remontu wyniosła 64,365,- zł. Jest to 1/2 całości remontowanej trasy która obecnie trwa na odcinku sołectwa Mydlita w kierunku P. Woźniak. Całość obwodnicy wynosi ponad 3 km długości. w części remontu w kosztach pomogło nadleśnictwo w Cewicach które dofinansowało remont w kwocie 15.000,- zł. Zakończenie remontu pozwoli na swobodny dowóz dzieci do szkoły na tym odcinku. W pierwszym roku uruchomienia dowozu warunki były bardzo trudne a wiosną nie obyło się bez pomocy ciągnika przy wyciąganiu autobusu z grząskich odcinków.

____________________________________________________________________________________

Rekultywacja wysypiska

Rekultywacja zasypanych trzech wysypisk w Rokitach Kozach i Unichowie będzie kosztowała nasz samorząd około 1mln 500 tys zl. Na złożony wniosek do narodowego Funduszu Ochrony Środowiska uzyskaliśmy pomoc na sfinansowanie prac w kwocie 494.230,- zl. Pozostała kwota to wieloletnia pożyczka na preferencyjnych warunkach. Obecnie przeprowadzona została rekultywacja pierwszego wysypiska w m Rokity która wyniosła po przetargu 342,- tys zl a wykonała prace Spółdzielnia Usługowo Handlowa w Rokitkach p. T. Labudy.

________________________________

Złożono wniosek o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rekultywację składowisk w Rokitach, Unichowie i Kozach. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przyznano kwotę 652. 500,00 zł. To jest 50% kosztów kwalifikowanych. Aktualnie przygotowany jest przetarg na wybór wykonawcy. Planowane zakończenie prac:


  • Składowisko Rokity do 15.10.2013 r.

  • Składowisko Kozy i Unichowo realizacja w 2014r. do 15.10.2014r.


Koszt całości zadania wyniesie 1.365.000 zł.

____________________________________________________________________________________

Dożynki Gminne

8 września 2013 r. odbyły się coroczne dożynki Gminy Czarna Dąbrówka. Gospodarzem dożynek w tym roku było Sołectwo Rokity. Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Rokitach. Mszę celebrował ksiądz Bolesław Konewka wspólnie z dziekanem Sylwestrem Bąkiem, ks. proboszczem Rokit Mariuszem Łąckim oraz ks. proboszczem Antonim Strancem z Czarnej Dąbrówki. Oficjalnego rozpoczęcia dożynek i poczęstowania chlebem przybyłych gości dokonał Wójt Gminy Jan Klasa z Przewodniczącym rady gminy Józefem Natkańcem. Podczas  dożynek wręczono nagrody w konkursie „Piękna Wieś” oraz odbył się już tradycyjny rekordowy w tym roku ( szesnaście wieńców) konkurs na najpiękniejszy wieniec gminny Czarna Dąbrówka.


____________________________________________________________________________________

Nowe drzwi wjazdowe w OSP Rokity

Ochotnicza Straż Pożarna w Rokitach otrzymała w swojej remizie strażackiej nowe automatyczne drzwi wjazdowe. Koszt zakupu z montażem wyniósł 13.200,- zł. Również przy okazji dożynek odnowiona została ściana frontowa remizy przy zaangażowaniu strażaków a wzór kaszubski odnowiła Kamila Polańska /z Nożyna/.
Strażacy z Rokit mają patronkę z naprzeciw remizy która ma ich codziennie na oku - od tego momentu akcje osp będą tylko rosły i tylko patrzeć jak jednostka osiągnie poziom systemu krajowego.

____________________________________________________________________________________

Festyn rodzinny w Rokitach

27 lipca 2013 r. w Rokitach odbył się tradycyjny coroczny festyn rodzinny zorganizowany wspólnie przez Koło Gospodyń „Barwy Rokit”, Sołectwo Rokity i OSP Rokity. Rozpoczęciem festynu był blog zabawowo – rozrywkowy dla całych rodzin prowadzony przez panią sołtys Małgorzatę Wierzowiecką, po czym odbył się koncert zespołu Kaszubskiego „Dresze” z Rokit. Uroczystego otwarcia festynu i odsłonięcia posągu „Kaszubki” wykonanego przez lokalnego artystę ludowego z Nożynka dokonał Wójt Gminy Jan Klasa.


____________________________________________________________________________________

Budowa p
arkingu


Z wspólnej inicjatywy Radnych p. Beaty Woźniak, Czesława Szczypiora i ks. Szarowskiego powstał parking przy kościele w Rokitach. Zakład Gospodarki komunalnej wstępnie wykonał prace przy zdarciu i wywiezieniu darni a następnie wykonał podsypkę żwirem. Ze środków księdza proboszcza zakupione zostało kruszywo a ZGK go ułożył i uwałował. Z pewnością parking w tym miejscu był bardzo potrzebny - podziękowania za inicjatywę i pomysł.


Instalacja paneli solarnych na dachach szkół w Czarnej Dąbrówce i Rokitach


Nowoczesna technologia grzewcza jako jedna z pierwszych w województwie pomorskim trafia do szkół w Gminie Czarna Dąbrówka. 2 maja br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach konkursu "Słoneczne Pomorze" przyznał dofinansowanie w kwocie 69,700-, zł na realizację projektu "SŁONECZNE SZKOŁY" - INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHACH SZKÓŁ W CZARNEJ DĄBRÓWCE I ROKITACH.

Panele solarne zostaną umieszczone na całości płaskich dachów w w/w szkołach. Według tej technologii energia słoneczna zostaje zamieniona na energie elektryczną.

Instalacja na ZS Czarna dąbrówka będzie miała moc 7,5 KW i da rocznie 7100 kwh. Roczna oszczędność energii wraz z całkowitą wymianą oświetlenia na ledowe wyniesie 5.000,- zł.

Instalacja na
ZS Rokity będzie miała moc 7,0 KW co da rocznie 6.600 kwh a oszczędności powinny dać kwotę 4.500 zł.

Całość zadania dofinansowana jest w 50% przez WFOS w Gdańsku. Czas realizacji 4 miesiące.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego