Kłosy - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kłosy

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2014 > Sołectwa 2

Remont drogi w Kłosach

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał częściowy remont drogi - zjazd od strony Jasienia do Miejscowości  Kłosy Dolne. Ułożono odcinek 50 mb. z płyt budowlanych betonowych i przełożono częściowo istniejący odcinek z płyt JUMBO. Poprawiono częściowo istniejący odcinek . W zależności od decyzji Rady Sołeckiej , wspólnie z funduszem sołeckim ten odcinek drogi powinien być poddany głównemu remontowi w przyszłym roku. Koszt bieżących prac wyniósł 13.100,- zł.

___________________________________________________________________________

Nowa Altana w Kłosach

W dniu 12 sierpnia 2014 roku dokonano odbioru końcowego robót ”Wykonanie wraz z dostawą i montażem altany w miejscowości Kłosy”. Wykonawcą robót była firma: Usługi Stolarskie Karol Stricker, 77-123 Rokity 36b. Wartość odebranych robót wynosi: 6 000,00 zł. brutto – całość zadania została sfinansowana z funduszu sołeckiego Sołectwa Kłosy

___________________________________________________________________________

Odwadnianie łąk w Kłosach

Wykorzystując dobrą aurę pogodową w miesiącach grudzień styczeń 2013/2014, przy znaczącej pomocy prywatnego przedsiębiorcy, p. Rompa  Adama z Gowidlina  posiadającego grunty orne w sołectwie Kłosy wraz z naszym ZGK wykonane zostały prace przy odwodnieniu łąk.


Problem zalewania łąk,
szczególnie w okresie wiosennym, powtarzał się przez wiele lat. Dzięki przychylności przedsiębiorcy który sfinansował prace melioracyjne swoim ciężkim sprzętem oraz, kosztem materiałów które poniosło sołectwo wraz z Gminą , zamontowano rury spustowe, studzienki oczyszczające na długości 120 mb. Przedsięwzięcie było trudne w wykonawstwie ponieważ wykopy w niektórych miejscach sięgały 2-3 m. Całość prac kosztowała 8.100.- zł.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego