Rokity - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rokity

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2012 > Sołectwa 1

Remont drogi Rokity - wybudowanie

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace cząstkowe na drodze Rokity - wybudowanie w kierunku Państwa Sywanycz. Prace obejmowały  przygotowanie, uformowanie, wykonanie rowów odwadniających, ułożenie  warstwy kruszywa na odcinku 150 mb. założono przepust. Na odcinku ok. 2 km drogę  lekko sprofilowano , uzupełniono kruszywem dziury, zlikwidowano wyboje.
Nowe lampy solarne


W ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Rokity zamontowano 8 lamp
solarnych. Nowa technologia oświetlenia ulicznego  dociera do miejsc w
których  montaż lamp elektrycznych byłby niemożliwy zarówno ze względu na
koszt jak i uwarunkowania technicznie.Remont drogi


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał w miesiącu V/VI remont 300mb drogi w miejscowości Rokity (w kierunku P. Smentoch).

Prace obejmowały:
- wyprofilowanie drogi
- ułożenie nawierzchni 10cm z kruszywa łamanego
- wykonanie 1 przepustu
- zagęszczenie, wałowanie
Koszt prac wyniósł 29.953,61zł.

Wykonano również remont drogi 200mb w kierunku cmentarza.
Prace obejmowały:
- profilowanie
- ułożenie nawierzchni z kruszywa - 8cm
- wałowanie
Koszt prac wyniósł 8.266,71zł
 Ułożenie kanalizacji grawitacyjnej


ZGK w miesiącu marcu 2012r.  wykonał zadanie odwadniania - (ułożenie kanalizacji grawitacyjnej) - na działce 200/3 w gospodarstwie Rolnym Państwa Jarosiewicz w m. Rokity. Koszt zadania z materiałem i robocizną wyniósł 20.518,00 zł w wyniku zawartego porozumienia prace zostały sfinansowane w połowie przez Gminę.

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego