Jadąc Rowerem - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Jadąc Rowerem

Fundusze UE > 2011 > Fundacja Parasol
 
 
 
 


Okres realizacji: 1.08.2011 do 31.10.2011. Całkowita wartość projektu 6.598zł, koszt dofinansowania z Fundacji "Parasol" 1.750zł, planowana dotacja z Urzędu Gminy 1.058zł.

Projekt napisany i złożony do Fundacji przez Radę Sołecką sołectwa Czarna Dąbrówka, osobowości prawnej i konta na realizację projektu użycza Stowarzyszenie "Nasza Gmina - Nasz Dom".
Planowane rezultaty projektu:

1.   Powstanie opisana, oznakowana ścieżka rowerowa o długości 10.600m, wraz z infrastrukturą (2 miejsca wypoczynku, 1 stolik, 2 ławeczki, 2 tablice informacyjne, 1 edukacyjna. Trasa ścieżki rowerowej przebiegać będzie w większości dawnym nasypem kolejowym, łączyć będzie Czarną Dąbrówkę z Jasieniem i odwrotnie.
2.  Odbędzie się wycieczka rowerowa- koniec sierpnia oraz rajd rowerowy- koniec października, w których będzie uczestniczyło minimum 20 osób w każdym przedsięwzięciu.
3.   Odbędzie się spotkanie robocze aktywizujące mieszkańców do wykonania zaplanowanych działań (przydział zadań do wykonania poprzez poszczególne zespoły).
4.  Powstanie folder promujący walory turystyki rowerowej oraz nową ścieżkę rowerową w nakładzie 300szt.

Projekt nasz zakłada poprawę infrastruktury turystycznej dla Czarnej Dąbrówki i Jasienia oraz miejscowości przyległych Jerzkowic i Łupawska. Poprzez poprawę infrastruktury wzrośnie atrakcyjność turystyczna tych miejscowości. Wzrośnie również oferta turystyczna dla gości i turystów.
Celem projektu jest propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia, a także promocja walorów przyrodniczych, turystycznych, kulturowych i historycznych sołectw Czarna Dąbrówka, Jerzkowice i Jasień, promocja przyjaznej dla środowiska i korzystnej dla zdrowia turystyki rowerowej poprzez integrację i aktywizację mieszkańców.

Józef  Natkaniec

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego