Jasień - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Jasień

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2017


Modernizacja obiektu byłej wojskowej stacji krwiodawstwa w Jasieniu


W dniu 28 lipca 2017 roku  podpisana została umowa pomiędzy Gminą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na  dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja obiektu byłej wojskowej stacji krwiodawstwa" położonej w miejscowości Jasień.


Pomoc finansowa prowadzona  jest w ramach Funduszu Dopłat wsparcia  tworzenia lokali  mieszkalnych nie stanowiących lokali socjalnych.

W ramach przedsięwzięcia  powstanie w obiekcie 7 lokali  o łącznej powierzchni 288,51 m2. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 945.820,- zł z czego dofinansowanie wyniesie kwotę 378.328,0 zł  tj: 40% zaangażowania.

Prace budowlane zostaną rozpoczęte jeszcze w bieżącym roku a zakończone w ciągu 24 miesięcy.

____________________________________________________________________________________


Utwardzenie drogi wewnętrznej w sołectwie Jasień


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał dalsze prace przy utwardzeniu drogi wewnętrznej w sołectwie Jasień. Wykonano kolejne 100 mb.  nowej nawierzchni z kostki  polbruk.


Prace obejmowały wykonanie koryta drogi, ułożenie warstwy podłoża żwirowego i  z kruszywa, ułożenie kostki, wykonanie niezbędnych podjazdów.


Koszt całkowity zamknął się kwotą 94.959,- zł. w tym: 20.000,- zł przeznaczonych zostało z nagrody "Piękna Wieś Pomorska 2016", 19.080,- zł Fundusz Sołecki, pozostałe środki stanowią budżet gminy.


Do całkowitego zamknięcia  tego odcinka drogi  brakuje ok. dalszych 100 mb. które planuje się do wykonania w przyszłym roku.

____________________________________________________________________________________

Remonty dróg w sołectwie Jasień


W sołectwie Jasień ZGK wykonało prace przy remontach dróg. Uformowano ok 250 metrowy odcinek drogi przy kościele w kierunku drogi powiatowej z częściowym ułożeniem kruszywa. Koszt prac wyniósł 6.524,- zł.


Wyremontowano również drogę w miejscowości Łupawsko, wykonano tam ułożenie gruzobetonu i kruszywa na odcinku ok 300 mb .


____________________________________________________________________________________

Odbiór budowlany boiska w Jasieniu

Trwają prace przy odbiorze budowlanym nowo wybudowanego boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości Jasień. Wykonanie obejmowało obszar  ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową o wym. 22 x 44 m. znalazły się tu boiska  w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, tenisa ziemnego.

Przy boisku znalazła się też skocznia w dal. Boisko jest oświetlone czterema lampami LED i w całości ogrodzone.
Zamontowano  również  trzy urządzenia siłowni napowietrznej, dwie trybunki.

Koszt po przetargu wyniósł 555.016,- zł z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 200.000,- .

Dużą pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia uzyskaliśmy od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Pana Jana Kleinszmidt  oraz z-cy Dyrektora Departamentu ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego Pana Macieja Kowalczuk.

************************************************************************************


Rozbiórka zbiornika w Jasieniu


Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozbiórki - obiektu budowlanego - zbiornika wodnego, przy drodze powiatowej  w miejscowości Jasień.


W przeszłości obiekt stanowił zabezpieczenie przeciw pożarowe dla pobliskiego gospodarstwa rolnego.
Obiekt od dawna stracił swoją wartość użytkową i stanowił właściwie  zagrożenie  pod względem bezpieczeństwa dla mieszkańców i dzieci.


Wyraźne pęknięcia w konstrukcji betonowej przyśpieszyły decyzję o pilnym podjęciu prac.
Temat był również przedmiotem interpelacji Sołtysa i Radnego.


Prace, z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń budowlanych, wykonaniem dokumentacji, nadzorem, usunięciem gruzu, wykonano za kwotę  6.340,- zł.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego