Unichowo - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Unichowo

Fundusze Sołeckie > Realizacja 2013 > Sołectwa 2

Remont chodnika

"Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „GEOTECH” Janusz Kosmowski z Bytowa wykonało remont istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Unichowo długości 171mb. Remont polegał na rozbiórce istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych, rozebraniu obrzeży oraz krawężników, ułożenie nowej nawierzchni z kostek typu POLBRUK wraz z krawężnikami i obrzeżami. Instalacja barierek ochronnych oraz ogrodzenia. Całość remontu wyniosła 79 737,94 zł brutto z czego kwota 25.900 zł została pokryta z dwu letniego Funduszu Sołeckiego miejscowości Unichowo."

___________________________________________________________________________

Realizacja projektu- zagospodarowania terenu wokół jeziora w Unichowie

„Zagospodarowanie terenu jeziora w Unichowie – ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza wraz z budową pomostu oraz utworzeniem kółka wędkarskiego” – realizacja zadania objęta jest umową o dofinansowanie nr 00639-6173-SW1101581/12/14. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.

W dniu 13.09.2013 r. rozstrzygnięty został  przetarg nieograniczony na prace budowlane dot. zadania. Wpłynęły 3 oferty najkorzystniejsza okazała się  Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „EKO-INSTAL” Piotr Kuczkowski za cenę brutto 173 951,74 zł. Kolejna część zadania przewiduje zakup sprzętu wędkarskiego, łódki, rowerków wodnych, ławek i stołów. Na dzień 26.09. 2013 r. wyznaczona jest data podpisania umowy z Wykonawcą zadania i spisanie protokołu przejęcia terenu pod inwestycję.

___________________________________________________________________________

Remont drogi

Nadleśnictwo bytów dokonując remontu swoich dróg leśnych dokonało
również remontu drogi na odcinku -asfalt/kierunek budowo/ w kierunku państwa Wolskich wybudowanie Unichowo na długości ok.400 mb.
Remont polegał na uprofilowaniu drogi, wykonaniu rowów odwadniających, instalacji przepustów, usypanie i wałowanie kruszywa. Koszt prac na tym odcinku wyniósł ok 35.000,- zł.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego