Jasień - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Jasień

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2015 > Sołectwa 1


Remont  remizy OSP Jasień

Zakład Remontowo Budowlany P. Rusieckiego z Czarnej Dąbrówki wykonał cząstkowe prace remontowe przy remizie strażackiej w OSP Jasień.


Prace polegały głównie na odremontowaniu elewacji budynku i wewnątrz remoncie posadzki i cekolowanie ścian i wykonanie podestu od strony wiaty.


Nowa elewacja  pięknie wpisuje się w kulturowość miejscowości.


Prace sfinansowano z budżetu strażackiego gminy a wyniosły 23.497,92  zł.

____________________________________________________________________________________

Budowa drogi w Jasieniu

W miejscowości Jasień zakończone zostało zadanie budowy drogi wewnętrznej z polbruku na odcinku  135 mb. Inwestycję w drodze przetargu realizowała firma PPHU "Da-Bruk" z Pomieczyna (Pomorskie)
.
W ramach zadania wykonano koryto drogi, utwardzone kruszywem, ułożenie krawężników, wykonanie zjazdów, ułożenie nawierzchni z polbruku.


Prace sfinansowano też dzięki udziałowi funduszu sołeckiego
. Całość zadania wyniosła 141 863, 68 zl.

____________________________________________________________________________________


Budowa instalacji odwadniającej w Jasieniu

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace polegające na założeniu instalacji odwadniającej  do budowanego odcinka drogi  /asfalt - szkoła/.  W ramach prac wykonano  montaż rur odwadniających i montaż studzienek rewizyjnych. Pracę  wykonano za kwotę  21.107, 40 zł. Roboty związane z ułożeniem nawierzchni  polbrukowej  wykona firma wyłoniona w przetargu w terminie do końca m-ca września  2015 r.


____________________________________________________________________________________

Remont drogi w Jasieniu

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał modernizację drogi  (ok.200mb) gruntowej przy rybakówce w miejscowości  Jasień. Prace  obejmowały – przygotowanie koryta drogi - poszerzenie, uprofilowanie, wykonanie podsypki żwirowej, ułożenie płyt "Jumbo", wykonanie z płyt zjazdów na posesję.


Całkowity koszt prac wyniósł 38.117,01 zł. Kwotę 8.000,- zł na wykonanie prac przeznaczyło sołectwo z funduszu sołeckiego.

____________________________________________________________________________________

Budowa placu rekreacyjnego w Jasieniu

W ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony  rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" powstaje projekt pn. "Budowa przystani wodnej wraz z  zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w elementy małej infrastruktury turystycznej".

Teren przy jeziorze Jasień oraz park wiejski  doposażono  w ławki stoliki, kosze na śmieci. Poprawiło to znacznie wizerunek wsi która zyskała na atrakcyjności a mieszkańcy zyskali dodatkowe miejsce  na organizację imprez i spotkań czysto towarzyskich i rekreacyjnych w gronie przyjaciół i znajomych. Prace prowadziła firma  ELZAMBUD z Elbląga. Koszt zadania wyniósł 586.273,83 zł z czego dofinansowanie środkami unijnymi  wyniosło 405.148,00 zł

Realizacja operacji obejmowała:


Zagospodarowanie plaży:
• pomost pływający 25 mb
• wiata grillowa z grillem ławami i stołami
• brama informacyjna drewniana
• kabina toaletowa
• kosze na śmieci 6 szt
• stoły betonowo drewniane , ławki
• zjeżdżalnia
• stojak rowerowy
• lampy hybrydowe szt 3
• murki kamienne 35 mb
• kosze gabionowe, głazy kamienne 25 mb
• remont schodów
• plac -parking 201 m2
• nasadzenie krzewami 225 szt

Zagospodarowanie parku wiejskiego:
• wiata zadaszenie sceny
• kosze na śmieci 4 szt
• stoły betonowo drewniane  10 szt
• ławki betonowo drewniane 20 szt
• stojak rowerowy
• place, chodniki z kostki -  polbruk 128,6 m2

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego