Mikorowo - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Mikorowo

Inwestycje 2018
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo


W dniu 17.07.2018 r. przekazany został plac budowy dla inwestycji „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mikorowo”. W ramach przebudowy wykonana zostanie nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej na długości ok 480 m. Zamówienie uwzględnia dodatkowo roboty ziemne, wykonanie nowego odwodnienia oraz przebudowę chodników i zjazdów. Wykonawcą robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”  jest firma Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” S.C. Mariusz Formella, Tomasz Formella z Niepoczołowic. Koszt inwestycji wyniesie 959 294,33 zł.


Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

____________________________________________________________________________________

Remont drogi w Mikorowie


Jesteśmy niemalże na półmetku wykonania zadań w ramach budżetu 2018 roku. Ważnym momentem sprawności ich wykonania jest przetarg, w którym wyłoniona zostanie firma podejmująca się wykonania prac. W 2017 roku rynek gospodarczy dostosowywał się korzystnie do przetargów.

Do większości zadań stawało od 3 do 5 firm. Zwykle kwota wykonania zadania po przetargu była mniejsza od zakładanej kosztorysowej. W obecnym 2018 roku rynek gospodarczy w zgłaszanych  tematach inwestycyjnych zachowuje się niestandardowo i niekorzystnie dla inwestorów.


Do ogłoszonych przetargów stają jedna -dwie firmy przyjmując wykonanie zadania za 20-40 procent więcej niż określał to kosztorys. Z początkiem maja b.r. Starostwo w Bytowie rozstrzygnęło przetarg na wspólnie z naszym samorządem kontynuowaniu remontu drogi Kozy- Mikorowo. Zakres przewidywał wykonanie odcinka Kozy-od przystanku do P. Toczek, w Mikorowie- od boiska do ,,Wojsława”.

Do przetargu stanęła jedna firma która zażądała ceny o niemal, że milion większej od zakładanej w kosztorysie. Przetarg został unieważniony.

Głównym powodem tej sytuacji jest brak pracowników. Zatrudniani Ukraińcy nie w pełni zabezpieczają te potrzeby.


Do wykonania zadania zgłosiła chęć firma, ale tylko na wykonanie nawierzchni asfaltowej. W tej sytuacji brana jest pod uwagę wersja wykonania części drogi o najgorszej nawierzchni tj. od ,,Wojsława” Mikorowa do byłego cmentarza ,,kacze doły”  o długości prawie 2 km.


W dniu 22. 05 w mojej obecności ZDP i Pana Starosty lustrowaliśmy stan drogi ustalając zakres wspólnego zadania. Decyzja zapadła, iż ze względu na sytuację na przetargach brana jest pod uwagę wersja wykonania wyłącznie nawierzchni asfaltowej.


Ponowny przetarg na nowy zakres prac przeprowadzony zostanie po 15 czerwca b.r.


Wójt Gminy Jan Klasa


____________________________________________________________________________________

Budowa drogi w Mikorowie

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace przy budowie  wewnętrznej drogi osiedla domków letniskowych  w m. Mikorowo.

Wykonano prace związane z ułożeniem płyt betonowych  na odcinku 150 mb. W warunkach deszczowych odcinek ten był często nieprzejezdny.

Płyty drogowe zostały pozyskane z rozebranej ulicy ogrodowej w Czarnej Dąbrówce.


Koszt prac  wyniósł 6.243,- i został pokryty z budżetu Gminy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego