Kłosy - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kłosy

Fundusze Sołeckie > Realizacje 2015 > Sołectwa 2Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mydlita-Kłosy

W dniu 15.12.2015 r. odebrano roboty związane z przebudową drogi gminnej na odcinku Mydlita-Kłosy (dz. nr 20/4 obręb Mydlita, dz. nr 21/3 obręb Kłosy)  na długości 905 mb wraz z przebudową zjazdów.


W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na podbudowie z kruszbetu.

Wykonawcą robót była firma DAN-INSTAL Daniel Dąbrowski mająca siedzibę w Ręboszewie 15A, 83-300 Kartuzy. Wartość robot wyniosła  118 007,00 zł.


Inwestycja realizowana była w porozumieniu z Nadleśnictwem Łupawa, które finansuje 60% wartości całego zadania.

____________________________________________________________________________________

M
ontażu tablicy informacyjnej

W ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Kłosy dokonano montażu tablicy informacyjnej z numeracją porządkową budynków oraz znakiem graficznym sołectwa. Całość zadania została sfinansowana w ramach funduszu sołeckiego.

____________________________________________________________________________________

Remont Drogi w Klosach

Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał  remontu następnego odcinka nieutwardzonej drogi  gminnej w sołectwie Kłosy.
Nową nawierzchnie drogi ułożono na długości 250 mb.

Prace obejmowały: uprofilowanie drogi równiarką, przygotowanie koryta drogi i poboczy, ułożenie podsypki, wykonanie  rowów odwadniających, ułożenie dwuśladowo płyt betonowych "Jumbo".

Koszt prac wyniósł 40.488,96 zł z czego 6.000,- zł zostało dofinansowane z funduszu sołeckiego.

__________________________________________________________________________________________________

Budowa placu rekreacyjnego w Kłosach

Sołectwo Kłosy zrealizowało swój cel z zadań funduszu sołeckiego - dalsza budowa placu rekreacyjnego. W ubiegłym roku zrealizowano z funduszu sołeckiego budowę wiaty a w obecnym  otoczenie waty zostało wyłożone polbrukiem. Prace zostały wykonane przez Zakład remontowo budowlany P. Puzdrowskiego z Rokit.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego