Stadion Cz. Dąbrówka - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Stadion Cz. Dąbrówka

Fundusze UE > 2016 > MSiT
 Modernizacja boiska sportowego w Czarnej Dąbrówce
Dobiega końca realizacja inwestycji dotyczącej modernizacji kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą sportową, obejmująca teren kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Czarnej Dąbrówce. Inwestycja pn.:
"Przebudowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą w Czarnej Dąbrówce”  otrzymała dofinansowanie  przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 146 700,00 zł co stanowi ponad 47% ogólnego kosztu  inwestycji.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

ETAP I obejmował:
• roboty przygotowawcze
• ogrodzenie terenu wraz z montażem bram

Prace zostały zakończone 12.11.2015 roku.

ETAP II obejmował:
• roboty ziemne
• wykonanie bieżni lekkoatletycznej o wymiarach: 112,5 m x 4,1 m
• wykonanie placy utwardzonych wraz z obrzeżami pełniących funkcje drogi techniczno-pożarowej
• montaż urządzeń lekkoatletycznych: skocznia w dal, stanowisko do pchnięcia kulą
• remont boiska piłkarskiego z nawierzchnia z trawy naturalnej
• roboty wykończeniowe – wykonanie trawników

Prace prowadziła wyłoniona w drodze przetargu firma ELSIK sp. z o. o. Lniska 22 k. Żukowa. Obecnie trwa końcowa procedura odbiorowa wszystkich w/w prac.

Całkowity koszt inwestycji: 309 714,00 zł
Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 146 700,00 zł
Koszt własny Gminy Czarna Dąbrówka: 163 014,00 zł

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego